Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2004

Underhåll ger konkurrensfördelar

Hur starkt kan val av underhåll kopplas till ett företags lönsamhet? Om ett företag kan välja och implementera den mest kostnadseffektiva underhållsstrategin, vad skulle detta kunna generera i vinst? I en ny avhandling från Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet, analyserar systemekonomen Imad Alsyouf betydelsen av underhåll i svenska företag.

Alsyouf menar att avsaknaden av en direkt koppling mellan ett företags underhållspolicy och företagets vinst har länge dolt hur betydelsefullt underhållet är för företagets konkurrenskraft.

Intervjuer med mer än 118 svenska industriföretag, visar att ett väl anpassat underhåll ökar såväl företagets kvalitet som effektivitet. Företagets konkurrensförmåga stärks, både vad gäller produktivitet och kundmervärde och bidrar till långsiktig vinstökning.

Hur prioriterar då företagen underhållfrågor? Undersökningen visar att 28 procent av företagen saknar helt och hållet en underhållspolicy, 22 procent använder ett manuellt underhållssystem och de allra flesta företag var missnöjda med sina rutiner för att välja underhållspolicy.

För konkurrensutsatta industriföretag är utmaningen att öka effektiviteten i stort och effektiviteten i underhållet specifikt, samtidigt som man bevakar hur det hjälper dem att nå sina strategiska mål. Som en del i detta har Alsyouf tillsammans med forskarkollegor på institutionen, utvecklat ett antal verktyg som företag kan använda:

– en modell för val och utveckling av det mest kostnadseffektiva underhållet
– ett expertsystem som kan ge mer korrekta diagnos-/prognosbeslut
– en lägesrapportering för att mäta hur väl underhållet fungerar

Tanken att använda underhåll som en väg att öka vinsten bekräftades av ett projekt med ett svenskt pappersföretag. Den direkta vinsten av att implementera det mest kostnadseffektiva underhållssystemet sparade företaget SEK 4 millioner i produktionsförluster och ökade företagets vinst med SEK 3,6 millioner.

Imad Alsyouf är född i Amman, Jordanien, 1965. Ett stipendium förde honom till Sverige 1998 där han började sin forskarutbildning vid Lunds universitet. År 2000 flyttade han till Växjö universitet där han lade fram sin licentiatavhandling 2001.

Doktorsavhandlingen “Cost effective maintenance for competitive advantage” lades fram för disputation vid Växjö universitet torsdagen 22 april. Opponent var professor Uday Kumar, Luleå universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Imad Alsyouf, telefon: 0470-70 84 94 eller e-post: Imad.Alsyouf@ips.vxu.se

För att beställa boken kontakta: Kerstin Brodén, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera