Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2004

Polarforskare besöker TeknoBalder i Skellefteå och Midskogsskolan i Luleå

På tisdag 27 (Skellefteå) och onsdag 28 april (Luleå) kommer det polarforskare på besök till TeknoBalder i Skellefteå och Midskogsskolan i Luleå.

Elever och lärare har då chansen att få lära sig mer om spännande svensk forskning i polartrakterna inom områdena astrofysik, biogeokemi och spridningsbiologi. Ett fältläger slås också upp och där kan man få känna på riktig polarutrustning och fråga om det mesta man behöver veta om isbjörnsskydd och sjukvård på polarexpeditioner. Lärarna kommer också att få chansen att göra studiebesök på isbrytaren Oden, som har varit forskningsfartyg vid ett flertal svenska expeditioner till Arktis, när den ligger vid kaj i Luleå fr.o.m. 6 maj.

Klockan 18.30 27 april ges också en kvällsföreläsning på TeknoBalder. Då kommer Anders Telenius att berätta för den intresserade allmänheten om sin forskning under rubriken “Spridning: från A till Antarktis”. Det handlar om spridningsbiologi, fröer och lavar mm.

Deltagande forskare är:
Sheila Kirkwood, Institutet för rymdfysik i Kiruna
(Läs om Sheilas forskning här: http://www.irf.se/MRIatmos/projects/AEC/index.html, http://www.polar.se/expeditioner/swedarp2003_04/forskningsprojekt/atmosfarisk_elektricitet.html)

Johan Ingri, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
(Läs om Johans forskning här:
http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=17994
http://www.polar.se/expeditioner/ao2001/forskningsprojekt/biogeokemiska_floden_kretslopp.html)

Anders Telenius, Mälardalens högskola
(Läs om Anders forskning här: http://www.mdh.se/ibk/forskning/anderstelenius/projects/index.htm, http://www.polar.se/expeditioner/swedarp2001_02/forskningsprojekt.html#dml)

För fältlägret ansvarar Per-Olof Edvinsson från Kiruna Sjukhus.
(Läs om Per-Olof här: http://www.vardforbundet.se/index.asp?page=/vardforbundet/lokalavdelningar/norrbotten/mnadens_medlem/p_o_edvinsson_-_mnadens_medlem.asp)

Under vårterminen anordnas totalt sex polartemadagar runt om i Sverige. Förutom besöken i Luleå och Skellefteå får skolor i Katrineholm, Örebro, Sandviken och Enköping besök. Bakom satsningen står Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet. Förhoppningen är att temadagarna ska verka inspirerande för både lärare och elever, och kanske till och med leda till specialiserade projektarbeten i skolan och vidare studier. Fler naturvetare behövs och polarforskning är en spännande och modern forskningsgren där Sverige är framstående. Polartrakterna är känsliga för påverkan av t.ex. växthuseffekten och giftiga ämnen, och många förändringar i klimat och miljö märks där först. Man studerar alltså ofta lokala förändringar i polartrakterna som har global effekt och i slutändan påverkar alla på jordklotet. Läs mer om tankarna bakom temadagen på webbsidan www.polar.se/aktuellt/temadag.html.

Kontaktinformation
Sofia Rickberg, informationssekreterare, Polarforskningssekretariatet, tel. 08-673 97 25/070-344 92 65, e-post sofia.rickberg@polar.se

Lena Granberg-Andersson, Teknobalder, tel. 0910-73 68 04/070-377 79 35, e-post lena.granberg-andersson@skola.skelleftea.se.

Karin Johansson, kemilärare på Midskogsskolan, telefon 0920-29 39 70, e-post jok06@edu.lulea.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera