Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2004

Skog är mer än bara träd

Säg skog. Ordet väcker en mängd associationer. En del av oss tänker på svampplockning och friluftsliv, andra på trista kalhyggen eller värdefulla exportinkomster. I boken “Inte bara träd” försöker en rad forskare vid Karlstads universitet bena ut och beskriva skogslandskapens mångfald.

Våra skogslandskap erbjuder oss allt från avkoppling och biologisk mångfald till exportintäkter och glesbygdsjobb. Frågan är om det går att etablera ett hållbart skogsbruk som tar vara på skogens alla nyttigheter. Ska skogslandskapen betraktas som rekreationsområden och kulturlandskap eller som en arena för konflikter om skogens resurser? Hur påverkas skogen och dess vattendrag av försurning? Hur ser vi på allemansrätten idag? Hur har vargdebatten speglats i massmedia? Och vilka viktiga samband finns det mellan skandinaviska och tropiska skogslandskap?

Detta är några av de frågor som behandlas i boken “Inte bara träd – hållbart mångbruk av skogslandskapet”. Boken baseras i huvudsak på den forskning som bedrivs inom den mångvetenskapliga forskargruppen MiljöFocus vid Karlstads universitet. Forskargruppen startade sin verksamhet 1997 och har miljöforskning med skogsprofil som gemensamt fokus. I gruppen ingår forskare och doktorander inom ämnena kulturgeografi, energi- och miljöteknik, biologi, geovetenskap och miljövetenskap.

Det finns ett gammalt talesätt som säger att vi inte ser skogen för alla träd. Detta vill forskningen vid Karlstads universitet råda bot på. Boken “Inte bara träd” visar upp nya och spännande framtidsmöjligheter för en hållbar utveckling av skogslandskapen. Den tar upp det nödvändiga mångbruket av skogens resurser, genmodifieringen av träd och växter samt den förändrade synen på människans roll i skogen. Boken beskriver även den ekologiska paradoxen att störningar behövs för att bevara skogens ekologiska mångfald.

“Inte bara träd” är en populärvetenskaplig bok som vänder sig till alla med intresse för miljövetenskap, ekologi, naturresurser och våra skogslandskap. Boken kan beställas från Carlsson Bokförlag, tfn 08-545 254 80, e-post info@carlssonbokforlag.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars Nyberg, tfn 054-700 21 99 eller 070-372 03 68, e-post Lars.Nyberg@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera