Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2004

Bildskapande studenter pluggar bättre

Att göra en akvarell av en föreläsning i mikrobiologi kan öka förståelsen av lektionens innehåll. Det menar Ylva Dahlman som har ägnat sitt doktorsarbete vid SLU åt att studera hur studenter förbättrar sin ämnesförståelse och problemlösande förmåga genom att arbeta med bilder.

Ylva Dahlman är arkitekt och adjunkt i formlära vid SLU:s institution för landskapsplanering Ultuna. Hon tar i sitt doktorsarbete avstamp från sina egna iakttagelser och deltagarnas beskrivningar av kursen Formlära för natur- och samhällsvetare under åren 1994 till 2002. Studien visar att bildarbete leder till ökat självförtroende, utvecklad problemlösningsförmåga, nya sätt att iaktta omvärlden. Studenterna värderar också arbetsprocessen högre än slutresultatet.

Studien ger stöd för att deltagarnas övriga studier påverkades av arbetet med bilder. De bildskapande aktiviteterna uppfattades som kreativa och meningsfulla, vilket gav en förändrad attityd till studierna. Bildarbetet utvecklade också helhetsseendet och koncentrationsförmågan, något som i sin tur ledde till bättre förmåga att lösa problem.

Befintlig forskning antyder också att det finns ett samband mellan konstnärlig aktivitet och elevers utveckling inom andra ämnen, men man har inte lyckats belägga detta samband vetenskapligt. Ylva Dahlman har utgått från dessa samband och påbörjat ett arbete med att ge dem en kunskapsteoretisk förklaring.

Arkitekt Ylva Dahlman, institutionen för landskapsplanering Ultuna, SLU, försvarar fredagen den 7 maj 2004 kl. 9.30 sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln: Kunskap genom bilder: En studie i hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga utbildningar fördjupar sin ämnesförståelse genom arbete med bilder.
Opponent: Halina Dunin-Woyseth, professor vid Arkitekturhögskolan i Oslo.
Plats: Sal L, Undervisningshuset, SLU, Uppsala

Kontaktinformation
För mer information: Ylva Dahlman, 018-67 25 02, 018-24 15 25, Ylva.Dahlman@lpul.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera