Tema

Upphovsrätt och konjurrensrätt

Upphovsrätt medför en ensamrätt till skapelser som musik, film, datorprogram m.m. Upphovsrättshavaren får en mycket långtgående ensamrätt till sitt verk.Under vissa omständigheter kan dock en upphovsrättshavare tappa sin ensamrätt och tvingas dela med sig av sitt verk genom s.k. tvångs-licensiering.

Dennes konkurrenter får därigenom möjlighet att använda upphovsrättsligt skyddat material. Tvångslicensiering sker med stöd av en särskild konkurrensrättslig regel mot s.k. missbruk av dominerande ställning.

Dan Eklöf analyserar i avhandlingen skärningsområdet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt. Särskilt uppmärksamhet ges de omständigheter under vilka tvångslicensiering aktualiseras.

Doktorsavhandlingens titel: Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om tvångslicensiering

Disputationen äger rum fredag den 23 april kl. 10.00, Juristernas hus, Frescati. Opponent är professor Ole-Andreas Rognstad, Oslo universitet.

Läs mer om avhandlingen på juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Dan Eklöf nås på tel 08 – 16 17 23 eller e-post: dan.eklof@juridicum.su.se

Upphovsrätt och konjurrensrätt

 lästid ~ <1 min