Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2004

Upphovsrätt och konjurrensrätt

Upphovsrätt medför en ensamrätt till skapelser som musik, film, datorprogram m.m. Upphovsrättshavaren får en mycket långtgående ensamrätt till sitt verk.Under vissa omständigheter kan dock en upphovsrättshavare tappa sin ensamrätt och tvingas dela med sig av sitt verk genom s.k. tvångs-licensiering.

Dennes konkurrenter får därigenom möjlighet att använda upphovsrättsligt skyddat material. Tvångslicensiering sker med stöd av en särskild konkurrensrättslig regel mot s.k. missbruk av dominerande ställning.

Dan Eklöf analyserar i avhandlingen skärningsområdet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt. Särskilt uppmärksamhet ges de omständigheter under vilka tvångslicensiering aktualiseras.

Doktorsavhandlingens titel: Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om tvångslicensiering

Disputationen äger rum fredag den 23 april kl. 10.00, Juristernas hus, Frescati. Opponent är professor Ole-Andreas Rognstad, Oslo universitet.

Läs mer om avhandlingen på juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Dan Eklöf nås på tel 08 – 16 17 23 eller e-post: dan.eklof@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera