Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2004

Samlad kunskap om linoljemålning i ny bok: Linoljefärg utomhus

Nu är linoljefärg på frammarsch igen efter att ha varit bortträngd av andra färger under en lång tid. Med linoljefärg kan man bevara karaktären på gamla hus. Linoljefärgen tränger in i trä och motverkar därmed uppsugning av fukt och risk för röta. Färgen är beständig mot klimatets påfrestningar och kan underhållas med relativt enkla åtgärder.

– Linoljefärgen är en färg för både nya och gamla hus. Tekniken är fullt modern och utgår från dagens förutsättningar för färgtillverkning och målning, säger Henrik Kjellberg, redaktör och medförfattare. Många tror att linoljefärg är dyrare att använda än andra färger men linoljefärg är ekonomiskt konkurrenskraftig för såväl gamla som nya hus.

– När linoljefärgen nu åter blivit populär finns det ett stort behov av information om målningssystem baserade på linoljefärg, säger Henrik Kjellberg. Traditionella kunskaper om hur man målar håller på att gå förlorade och därför känns den här boken mycket viktig.

Boken “Linoljefärg utomhus” visar hur man målar utomhus med linoljefärg samt kemiska grunder och kostnadsbilden för linoljemålning. Den är uppdelad i tre delar; Arbetsanvisningar, tydliga anvisningar ges för hur arbetet utförs vid ny- och ommålning av fasader, fönster och dörrar, Tekniska och kemiska grunder, här beskrivs bl a linoljefärgens kemiska reaktioner vid olika faser i arbetet samt Ekonomi, bokens tredje och sista del ger en ekonomisk analys av kostnaderna för arbetet.

Boken riktar sig till byggnadsförvaltare, konsulter, projektörer, entreprenörer, arbetsledare, hantverkare, utbildningsinstitutioner och intresserade amatörer. Författarna till boken är Peter Baeling, Hans Claesson, Jan Ekstedt, Birgitta von Haslingen, Sven Olof Hjorth, Mats Johansson, Henrik Kjellberg, Börje Larsson samt Knut Åkesson.

Linoljefärg utomhus ges ut av Formas förlag och kostar 318 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel: 08-6900522, fax 08-6909550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Emilie von Essen, Formas presschef 08-775 40 38 eller 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Recensionsex. beställs från Maria Guminski 08-775 40 08.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera