Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2004

Lokalbedövning vid titthålsoperation i knäet är lika bra

Att göra titthålsoperationer i knäleden – artroskopi – med bara lokalbedövning är lika bra som att använda narkos eller ryggmärgsbedövning. Lokalbedövning är dessutom mer kostnads- och tidseffektivt. Detta visas i en avhandling från Karolinska Institutet.

Syftet med Magnus Forssblads avhandling var att utvärdera lokalbedövning som bedövningsmetod vid knäledsartroskopi, både från ett kliniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Man har också velat belysa samhällets kostnader för knäoperationer hos olika idrottsutövare.

En jämförande studie med patienter som artroskoperats under narkos, med ryggbedövning eller med lokalbedövning visade att knäledsartroskopi kunde utföras på ett säkert sätt under lokalbedövning. 90 procent av patienterna var nöjda med lokalbedövning. I 5 procent av artroskopierna i lokalbedövning upplevde kirurgen tekniska svårigheter och en av slutsatserna var att man ska undvika knäledsartroskopi i lokalbedövning om patienten har ett inflammerat knä.

I en tillbakablickande studie av 6500 artroskopier jämfördes andelen patienter som artroskoperats i lokalbedövning och som behövt göra ett nytt ingrepp inom 6 månader jämfört med de patienter som artroskoperats under narkos. Ingen skillnad kunde då påvisas.

Kostnadsbesparingen för en knäledsartroskopi i lokalbedövning uppskattades till drygt 1000 kronor jämfört med narkos och ryggbedövning. Då det i Sverige utförs cirka 30000 knäledsartroskopier årligen skulle det kunna innebära 30 miljoner kronor i besparingar. Den totala tiden patienten vistades på sjukhuset var signifikant lägre för patienter med lokalbedövning.

För att belysa och jämföra samhällets kostnader för opererade knäskador inom olika idrotter jämfördes data från Folksams licensregister med data från landstingets och S:t Görans sjukhus operationsregister. Medelkostnaden per licensierad spelare i fotboll, handboll, ishockey och innebandy var 1997 108 kronor. Antalet undersökta spelare var ca 40000.

Avhandlingens titel:
A concept for treatment of sports related knee injuries

Författare:
Magnus Forssblad, Institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08 587 022 38, mobil 0704 842 616 eller mail magnus.forssblad@stgoran.se

Disputation:
Fredag 28 mars 2004, kl. 9.00, Hörsalen, St Görans sjukhus, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera