Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2004

Kvinnor med fibromyalgi mår bättre av arbete

Kvinnor som lider av fibromyalgi mår ofta bättre om de kan fortsätta arbeta. För att fler ska få den möjligheten krävs en förändrad attityd och en större flexibilitet hos arbetsgivarna.

I en studie på kvinnor med diagnosen fibromyalgi, som utförts vid Linköpings universitet, hade 48 procent stannat kvar på sina jobb – oftast med nedsatt arbetstid. De som var sjukskrivna på heltid upplevde mer smärta, mer trötthet och mer sömnsvårigheter än de som arbetade.

Den största andelen helt sjukskrivna fanns bland de yngsta kvinnorna, som inte var etablerade på arbetsmarknaden när de fick sin diagnos. Bäst var situationen för kvinnor som jobbat länge hos samma arbetsgivare.

Totalt 278 kvinnor har deltagit i de tre delstudierna, som nu redovisas i en doktorsavhandling av Gunilla Liedberg, avdelningen för arbetsterapi vid Hälsouniversitetet.

I avhandlingen poängteras några viktiga förutsättningar för att kvinnor med fibromyalgi ska kunna stanna kvar i arbete:

• förändring av arbetstiden
• anpassning av den fysiska miljön
• omväxling i arbetsställningar och arbetsuppgifter
• stöd och förståelse från kamrater och chefer.

– Fibromyalgi innebär att symtomen fluktuerar från dag till dag vilket kan vara svårt för personer i omgivningen att förstå, även för familjen, säger Gunilla Liedberg.

Fibromyalgi karaktäriseras av ihållande och omfattande smärta i muskler och leder kombinerad med ökad smärtkänslighet. De flesta patienter uppger att tillståndet börjat som en avgränsad smärta, till exempel i nacke eller axlar. När en smärta kvarstår under längre tid sker förändringar i de delar av nervsystemet som reglerar och förmedlar smärtimpulser.

Omkring 2 procent av svenskarna, sex gånger fler kvinnor än män, lider av sjukdomen som vanligen debuterar i åldern 30-50 år. Men andelen unga patienter ökar – den yngsta deltagaren i Linköpingsstudien är 18 år.

Gunilla Liedbergs avhandling Women with fibromyalgia. Employment and daily life läggs fram vid Linköpings Universitet onsdag 21 april. Disputationen äger rum i Victoriasalen, Hälsouniversitetet kl 9.00. Fakultetsopponent är professor Jan Ekholm, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Gunilla Liedberg nås på 013-227813, gunilla.liedberg@inr.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera