Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2004

Nyckelenzym ökar stamtillväxt och vedbildning i hybridasp

I en doktorsavhandling har Maria Israelsson, SLU i Umeå, undersökt bildandet av växthormonet gibberellin (GA) och dess roll i regleringen av stamtillväxt i träd. Som modellsystem har Populus tremula x tremuloides (hybridasp) använts, vilken man med relativt enkla metoder kan transformera och därmed erhålla transgena träd.

För att bättre förstå hur bildandet av GA går till har hon separat överuttryckt två nyckelenzymer i GA-biosyntesen, nämligen GA 20-oxidas (GA20ox) och GA 3-oxidas (GA3ox). GA20ox-transgenerna uppvisade upp till 20 gånger högre halter bioaktiva GA, vilket ledde till en starkt ökad tillväxt. Stamtorrvikten ökade med ca 130 procent, medan rötternas torrvikt förblev oförändrad jämfört med kontrollgruppen.

Den stora ökningen av stambiomassa ändrade skott:rot-kvoten från 2:1 till 4:1. Vedbildningen påverkades mycket positivt av höjda GA-halter, eftersom antalet xylem-fibrer ökade med ca 70 procent och fibrerna blev ca 8 procent längre. I träden som överuttryckte GA3ox däremot upptäcktes inga större skillnader i vare sig GA-halter eller utseende. Genom att jämföra de olika transgena träden kan vi nu fastslå att GA20ox är det begränsande enzymet relativt GA3ox i GA biosyntes i kontroll av stamtillväxt. Slutligen har vi genom dessa transgena träd fått en bättre övergripande bild av hur växthormonet GA styr olika aspekter av trädtillväxt.

Det är fredagen den 23 april som fil mag Maria Israelsson, Gargnäs, vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU i Umeå försvarar sin avhandling med titeln Gibberellin Homeostasis and Biosynthesis in Relation to Shoot Growth in Hybrid Aspen.

Disputationen avser skoglig doktorsexamen. Opponent är dr Andy Philips, Rothamsted Research, Harpenden, England. Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå (Skogis)

Länk till sammanfattning på engelska och avhandlingen i pdf-format:

http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000500/

Kontaktinformation
Mer information: Maria Israelsson, inst för genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, tel 090-786 86 00.

E-post: Maria.Israelsson@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera