Tema

Japanforskare samlas i Göteborg

Den 22-24 april 2004 arrangeras en nordisk forskningskonferens om det moderna Japan. Yngre nordiska forskare ska ges möjlighet att på egna villkor och i en stimulerande miljö utbyta resultat av forskning och diskutera forskningens villkor. I anslutning till konferensen anordnas ett symposium där ett antal lovande unga forskare i Japan inbjudes till diskussioner om aktuell forskning av det moderna japanska samhället med nordiska motparter. Evenemanget avslutas med en offentlig paneldebatt som alla intresserade inbjudes till.

Paneldebatten äger rum den 22 april kl. 10-12
Lokal: Sal B 33, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Arrangör av konferensen är Nordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society (NAJS) som bildades 2002 av fyra yngre forskare (tre från Göteborgs universitet och en från Utrikespolitiska institutet) med målsättningen att stimulera forskning kring det moderna Japan i Norden.

Idag finns endast finns ett fåtal aktiva inom japanforskningen i hela Sverige. Många doktorander och forskare är relativt ensamma på sina enheter och ibland även lärosäten. Samtidigt pågår intensiv forskning av japanska samhället i Japan som tyvärr tenderar till att ha svårt att nå utanför landet. Den språkliga barriären, som det ofta hänvisas till, beror minst lika mycket på skillnader i forskningskultur, organisatoriska olikheter och begränsade tillfällen att mötas. En avgörande väg för att både stärka forskningen av Japan i Norden och att möjliggöra spridningen av den forskning som sker i Japan är därför att skapa akademiska mötesplatser för forskare från båda regionerna. NAJS konferens och symposium är ett första steg i den riktningen.

För mer information om NAJS, symposiumet och konferensen se www.ceas.gu.se
eller kontakta Martin Flyxe, tel. 031-773 46 18, e-post Martin.Flyxe@japan.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Japanforskare samlas i Göteborg

 lästid ~ 1 min