Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2004

Träfibrers egenskaper förstärker plastmaterial

Lars-Olof Nordin, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har forskat kring hur man effektivare kan tillvarata träfibrernas egenskaper för att förstärka plastmaterial, så kallade träkompositer.

Väggarna i trädets celler har hög styvhet och styrka eftersom de ska ta upp de stora påkänningar som trädstammen utsätts för.
Dessa egenskaper kan tillvaratas genom att man försiktigt separerar de enskilda cellerna så att man får en fin fördelning av fibrerna och ett tillräckligt stort och längd/diameterförhållande för att maximalt kunna utnyttja cellernas egenskaper.
För att kompositen ska få bästa möjliga egenskaper måste så stor andel av materialet som möjligt bestå av fibrer och det får inte finnas några defekter av exempelvis porer i det färdiga materialet. Genom att impregnera träfibrer i en form av fibermatta eller papper med en lättflytande polymerlösning som kemiskt passar ihop med trä och sedan pressa samman detta till ett homogent material, får man en slutprodukt med hög styvhet och styrka.

Träkompositer deformeras med tiden om de utsätts för belastning. En metodik har utvecklats med vilken man kan ta fram en matematisk modell för detta, för ett specifikt material. Med modellen kan man sedan förutsäga materialets deformation efter en godtyckligt belastningshistoria.
Lars-Olof Nordin disputerar den 16 april, avhandlingens namn är Wood fiber composites – From processing and structure to mechanical performance.

Upplysningar: Lars-Olof Nordin, tel.0920-49 21 98, lars-olof.nordin@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera