Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2004

Nationen och hans hustru: Feminism och nationalism slår ut varandra

Två avvikande grupper: kvinnor och judar; två emancipatoriska rörelser: den feministiska och den sionistiska – tycks utesluta varandra istället för att gå hand i hand

Nationen och “hans” hustru? Nation är ju femininum, i varje fall på hebreiska! Teatervetaren Yael Feiler vid Stockholms universitet avslöjar dock den israeliska nationens maskulina karaktär som djupt rotad. I äldre judiska såsom nya israeliska texter beskrivs nationen som en Han. Hon får agera det åtråvärda objektet: Landet som Han ska erövra, befrukta, kriga om och dö för. Dessa djuptrotade föreställningar placerar israeliska kvinnor i ett nationellt ingenmansland. Hur detta påverkar deras identiteter är en bärande fråga för Yael Feiler som betraktar teater som ett diskursivt medium där kvinnans position kan utforskas och illumineras.

Miriam Kainy, vars dramatexter från 1970-, 80- och 90-talen står i centrum för avhandlingen, är Israels första etablerade kvinnliga dramatiker. De kvinnokaraktärerna som presenteras förkroppsligar, var och en på sitt sätt och i sin egen tidstypiska kontext, den grundläggande motsättningen mellan den nationella och den feministiska strävan. Var och en av dem hittar dock alternativa sätt att som subjekt överleva nationens motstridiga krav.

Doktorsavhandlingens titel: Nationen och hans hustru. Feminism och nationalism i Israel med fokus på Miriam Kainys dramatik (Theatron-serien). Avhandlingen finns även på http://publications.uu.se/su/fulltext/nbn_se_su_diva-94.pdf

Disputationen äger rum lördag den 24 april kl. 13.00 i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Freddie Rokem, Tel Aviv universitet.

Yael Feiler kan nås på telefon: 08-674 74 84, 070-290 10 05 eller e-post Yael.Feiler@teater.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera