Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2004

IT hjälper funktionshindrade

Teknik för alla?Doktoranden Åsa Gardelli vid Luleå tekniska universitet har undersökt hur människor med funktionshinder kan påverka sin livssituation med informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Resultaten visar att tekniken innebär förbättringar för många men att det samtidigt kan uppstå problem som inte nödvändigtvis är knutna till själva funktionshindret eller till informations- och kommunikationsteknologin som sådan.

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) – är det verkligen teknik för alla?
För att svara på den frågan har doktoranden Åsa Gardelli vid Luleå tekniska universitet undersökt hur funktionshindrade kan påverka sin vardag med teknologin.
Vilka möjligheter och hinder finns med användandet?

Åsa Gardellis studier visar att informations- och kommunikationsteknologin har förbättrat livskvaliteten för dem som deltagit i undersökningen. Det har påverkat deltagarnas delaktighet i samhället och i samhällsgemenskapen på ett positivt sätt. För de flesta blev IKT en del av vardagen och de blev vana användare. För dem blev tekniken ett väldigt viktigt verktyg till nytta för många nödvändiga göromål.

Det fanns emellertid funktionshindrade som efter en tid inte blev lika frekventa användare av IKT. Trots att de upplevde nytta av att använda tekniken visade det sig att det fanns yttre omständigheter som förhindrade deras användning. Det kunde handla om ekonomiska problem, problem med myndigheter och vardagliga bestyr relaterade till situationen som funktionshindrad. De hade inte haft möjlighet att lägga så mycket tid som behövts för att kunna använda teknologin även om den i sig hade sparat tid.

Åsa Gardellis slutsats är att människor med funktionshinder ofta har ett större behov än andra grupper av informations- och kommunikationsteknologi, både i sina vardagsliv och som samhällsmedborgare. Hon har också sett att det finns hinder som försvårar eller förhindrar användning av IKT. Hindren är större för personer med funktionshinder men de är inte knutna till själva funktionshindret utan till andra kringfaktorer.
Vilken typ av funktionshinder en person har eller svårighetsgraden på handikappet verkar inte ha varit avgörande för omfattningen av ITK-användandet.

Åsa Gardelli är tidigare utbildad specialpedagog och har en fil kand med inriktning mot pedagogik och ekonomisk historia.
Hon har också i huvudsak arbetat med människor med funktionshinder i drygt 20 år.
Den 2 april disputerade Åsa Gardelli med avhandlingen Det handlar om ett värdigt liv – Människor med funktionshinder införlivar IKT i sina vardagsliv.

Upplysningar: Åsa Gardelli, tel. 0920-49 23 70, 070-661 45 24, asa.gardelli@ltu.se eller universitetets pressansvariga, Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera