Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2004

Toppteknik – för högtryck

Med hjälp av kreativa idéer, kraftfulla CAD-program, datorstödd tillverkning, omfattande FE-modellering och avancerade strömningsberäkningar, håller en grupp studenter vid Luleå tekniska universitet på med sin hittills största utmaning – SIRIUS.Allt från “hajskinnsbeläggningar” och smarta oljor till optimering av kopplingsgeometrier har undersökts för att hjälpa ett av Sveriges större industriföretag.

Sirius är en kurs där studenterna tränas i att bedriva konkurrenskraftig och avancerad produktutveckling tillsammans med tekniktunga industriföretag.
Ett av årets projekt går ut på att för Hägglund Drives räkning sänka förlusterna i rörsystemet till deras nyutvecklade högeffekt-lösning.

Resultatet av ett halvårs idékläckande, simulering och beräkning ska nu teastas i en av studenterna egenhändigt byggd testrigg. Här ska tryckfallet över den nya hydraul-komponent som blivit resultatet mätas.

40 mil mellan idéägaren och studenterna kan ju låta som ett problem – men med hjälp av att varje vecka delta i en högkvalitativ videokonferens hålls aktiv kontakt mellan de båda parterna. De ansvariga på Hägglunds har en chans att ta del av arbetet och resultaten, och de ges också möjlighet att rikta studenternas uppmärksamhet på saker som annars kanske skulle ha glömts bort. Även Hägglunds vd har fått projektet presenterat för sig via det unikt högkvalitativa videokonferenssystemet.

Projektet syftar till att ge studenterna chans att under kontrollerade former delta i branschledande forskning, träna interaktion med verkliga motparter och ger studenterna förståelse för helheten i ett industriprojekt.

– Inom projektet får studenterna testa hur ett skarpt utvecklingsprojekt bedrivs och de får chansen att själva vara med och utvärdera sina resultat. Detta ger en ovärderlig erfarenhet i ett samhälle med högre ställda krav än någonsin, säger en av handledarna, Magnus Löfstrand.

Studentgruppen består av åtta studenter som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. De kommer från olika delar av landet och har en väldigt varierande bakgrund. Detta innebär, förutom den rent tekniska utmaning projektet inneburit, att stor möda lagts på att gruppen ska fungera som en effektiv enhet; rätt person på rätt plats.

En viktig detalj har varit att verkligen rikta allt arbete för att nå målet. Det händer annars lätt att delar av gruppen går åt olika håll och mycket arbete krävs för att ansluta de olika grenarna till varandra. Därför har gruppen också haft en intern projektledare, studenterna får därmed chansen att själva styra projektet

SIRIUS är en ypperlig chans för studenterna att prova sina vingar, med fallskärmen på.
Och vingar behövs som bekant på dagens arbetsmarknad.

Upplysningar: Handledare Magnus Löfstrand, tel. 0920-49 38 74, magnus.lofstrand@cad.luth.se eller universitetets pressansvariga, Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera