Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2004

Oliver och vin har odlats i Grekland sedan bronsåldern

I början på yngre stenåldern grundade Europas första jordbrukare hundratals byar på Thessaliens slätter i norra Grekland, medan den södra delen av landet var glest befolkad. Detta förhållande ändrades drastiskt vid övergången mot bronsåldern, med en stark expansion av bosättningar i sydost och en stagnation i norr. Hur kunde detta komma sig?

Mats Johnson analyserar i sin avhandling tidigare förklaringsmodeller med hjälp av de detaljerade bosättningsmönster som man fått fram genom arkeologiska ytinventeringar. Dessa s k surveys kompletteras med material från nya utgrävningar i söder, samt samlade data om djurbensfynd. Forntidens vegetation speglas av pollenanalyser, som tyder på att stenålderns klimat liknade det nuvarande. Den norra och västra delen av landet var mer regnrik och skogbeklädd än den sydöstra torra regionen.

Studien visar att kontrasterna i bosättningsmönster kan relateras till skillnader i klimat och vegetation. Den täta jordbruksbebyggelsen i Thessalien kvarstod under tusentals år, och utgrävningar har visat att sädesodling var en viktig del i jordbruket. De tidiga bönderna i det torra landskapet i sydost var däremot beroende av stora vattenkällor för sin sädesodling. Här flyttade man från senare delen av yngre stenåldern till grottor och andra små bosättningar i höglänt terräng. De naturliga betesmarkerna i den öppna vegetationen gynnade får/getskötseln, vars utveckling troligen hindrades av de tätare skogarna i Thessalien. Detta var början till en stark jordbruksexpansion i söder, eftersom får/getskötsel också fick ökad ekonomisk betydelse genom utveckling av “sekundära” djurprodukter såsom ull och mjölkprodukter. Tillsammans med odling av oliver och vin, som är speciellt väl lämpade för det torra medelhavsklimatet, gav detta en markant ökad ekonomisk aktivitet, handel, och expansion av bosättningar i söder under den tidiga bronsålder

Avhandlingens titel: Early Farming in the Land of Springs. Settlement patterns and agriculture in Neolithic Greece.
Disputationen äger rum fredagen den 16 april 2004 kl. 13.15
Opponent: Professor Andrew Sherratt
Sal T 307, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Mats Johnson, tel. 031-343 57 51 (arb),
031-29 86 81 (hem), e-post mats.johnson@gfs.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera