Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2004

Två nya professurer vid Musikhögskolan

Kempestiftelsernas styrelse har beslutat anslå tio miljoner kronor för att etablera två nya professurer vid Luleå tekniska universitets institution i Piteå, Musikhögskolan.Donationen avser forskningsämnena musikvetenskap och ljudteknik och kommer att benämnas Anna Hwass´ respektive Vera Kempes professur.

Kempestiftelserna grundades 1936 av Lotty Kempe, gift Bruzelius, ett av J C Kempes elva barn. Kapitalet bestod av Lottys aktier i Mo och Domsjö AB som användes för att bilda två stiftelser; Stiftelsen J C Kempes minne som trädde i kraft med omedelbar verkan och Stiftelsen Seth M Kempes minne, som grundades efter Lottys död i januari 1941.

Lotty Kempe var vad som brukar kallas en sann mecenat och hennes omtanke och gåvor riktades framför allt mot Sveriges tre nordligaste län. Bland annat skänkte hon medel för att uppföra sex av Norrbottens arbetsstugor, internat som möjliggjorde att “mindre bemedlade” barn från glesbygden kunde gå i skola. Morjärvs kyrka byggdes också helt med medel skänkta av Lotty Bruzelius.

I dag är Kempestiftelserna en av landets största privata forskningsfinansiärer, och dess styrelse beslutade vid sitt sammanträde i mars att anslå tio miljoner kronor till två professurer vid Musikhögskolan i Piteå.

– Dessa professurer kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att öka universitetets forskningskapacitet inom de tre områden som Musikhögskolan specialiserat sig på – musik, media och ljudteknik, säger Christer Wiklund, prefekt på Musikhögskolan.

– Att stärka forskningen är ett huvudmål i förverkligandet av Musikhögskolans vision att bli den mest innovativa och spännande mötesplatsen för musik, media och ljudteknik i Europa till år 2010.

Musikhögskolan i Piteå är en av sex musikhögskolor i Sverige och den enda som kombinerar musik med media och ljudteknik och dessutom den enda som är kopplad till ett tekniskt universitet. Musikhögskolan växte fram ur Framnäs Folkhögskola med dess nationellt erkända musikutbildningar.

De nya professurerna i musikvetenskap respektive ljudteknik kommer att bredda och fördjupa forskningen och säkerställa kvaliteten inom den konstnärliga och tekniska forskningen och utvecklingen vid Musikhögskolan.
Professurerna kommer att benämnas Anna Hwass´respektive Vera Kempes professur, personer som båda på olika sätt bidragit till Kempestiftelsernas kapital.

Upplysningar: Prefekt Christer Wiklund, tel. 0911-726 03, rektor Ingegerd Palmér, tel. 0920-49 16 08 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera