Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2004

Teknik i harmoni

Mobiltelefon, handdator och PC – vår vardag är fullkomligt fullproppad med tekniska manicker.Tekniken ska hjälpa oss både i privatlivet och på arbetet – men då krävs det att olika tekniska apparater kan leva i harmoni med varandra.

Urban Lundgren, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har forskat i hur tillverkare kan utrusta sina produkter så att de inte stör eller själva störs av andra.

Moderna elektriska apparater som används i dag innehåller ibland komponenter som både kan skapa elektriska störningar eller påverkas av sådana.

Ett konkret exempel kan vara PC:n som helt plötsligt startar om eftersom ett lysrör i samma rum tänds eller släcks.

För att förhindra sådana problem finns ett europeiskt krav på elektromagnetisk kompabilitet, kallad EMC. Nya produkter måste leva upp till kravet för att få säljas på den europeiska marknaden.

Tillverkarna av elektriska och elektroniska apparater måste hela tiden ha problematiken i åtanke. Nödvändiga åtgärder kan vara att använda filter för anslutna kablar eller att kapsa in apparaten så att den skärmas från elektromagnetiska störningar.

För att elektronikkonstruktörerna ska veta vad som krävs för att leva upp till EMC behövs bland annat mätmetoder.

Och det är här doktoranden Urban Lundgren vid Luleå tekniska universitet kommer in i bilden. I sin doktorsavhandling Characterizations of components and materials for EMC barriers beskriver Urban Lundgren en mängd mätmetoder som passar för detta ändamål. Han presenterar också modeller för datorsimuleringar av nya produkter, något som är viktigt för tillverkaren eftersom det ofta blir dyrt att bygga om en redan färdig apparat. Det kan ibland bli så kostsamt att produkten inte säljs i Europa.

Urban Lundgren, som är född i Skellefteå 1972, disputerar den2 april. Han påbörjade sin civilingenjörsutbildning i datateknik i Luleå 1992 och direkt fter examen 1997 påbörjade han sina forskarstudier.

Upplysningar: Urband Lundgren, tel. 0920-49 29 26, urban.lundgren@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera