Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2004

Svensk-danska doktorandkurser

LTH har träffat ett samarbetsavtal med Aalborgs universitet (AAU) och Danmarks Tekniske universitet (DTU) om doktorandutbildning.

För att utveckla och rationalisera den del av forskar–utbildningen som avser doktorandkurser har man bestämt att doktorander från dessa högskolor får delta kostnadsfritt och på lika villkor i varandras doktorandkurser. Resor, logi och litteratur står dock normalt doktoranden själv för. Information om kurser ska finnas lätt tillgängliga via hemsidorna och gemensamma kurser ska kunna tas fram genom samarbete, liksom gemensamma forskarskolor. Gemensamma ansökningar ska kunna göras till NORFA (Nordisk Forskeruddanningsakademi – se www.norfa.no).
För LTHs del undertecknades överenskommelsen 16 mars av prorektor Klas Malmqvist.

Kontaktinformation
Frågor kan besvaras av Klas Malmqvist, tel: 046-222 95 84 eller 046-222 76 84, epost: Klas.Malmqvist@nuclear.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera