Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2004

Skydda mot förändring – äldre invandrares anhöriga i egen integrationsprocess

Var femte stockholmare gör regelbundet informella hjälpinsatser för någon med behov av särskilda omsorger. Detta är något vanligare bland invandrare än bland svenskfödda.

Emilia Forssells doktorsavhandling i socialt arbete vid Stockholms universitet handlar om erfarenheter och förhållningssätt bland hjälpgivande anhöriga till äldre från olika länder. Vissa av de som intervjuas i avhandlingen har offentlig äldreomsorg, andra inte.

Studien visar att de anhöriga, oavsett bakgrund, framhåller den egna gruppens unika omsorgstraditioner och söker skydda sina äldre från migrationens förändringar. En föreställning om stora skillnader mellan invandrade och svenska familjer är vanlig bland intervjupersonerna. De anhörigas skyddande skänker symboliskt kapital i form av tillfredsställelse, en stärkt familjekänsla samt erkännande från omgivningen. Omgivningens och de egna förväntningarna på engagemang för familjens äldre påverkar också liv och möjligheter för de yngre anhöriga på andra, mindre önskvärda sätt i olika faser av deras integrationsprocess efter en migration.

Det visar sig vidare att skyddandet kan luckras upp och anta nya former när de anhörigas möjligheter och handlingsutrymme med tiden ökar. En jämförelse mellan svenskar och invandrare i Stockholms län som regelbundet hjälper någon med behov av särskilda omsorger visar, tvärt emot förväntningarna, att situationen för dem som ger hjälp till särskilt omsorgsbehövande i stort liknar varandra. Här finns inget som stöder en uppfattning om stora skillnader mellan invandrare och svenskar.

Doktorsavhandlingens titel: Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till äldre som invandrat sent i livet. (The Logic of Protection.(A Study of Informal Caregiving to Older Family Members in Immigrant Families).

Disputationen äger rum fredag den 2 april kl. 10.00 i Aula Svea, Institutionen för socialt arbete-Socialhögskolan, Sveaplan. Opponent är docent Peter Öberg, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Emilia Forssell kan nås på 08-605 09 24 (forskningsavdelningen, Ersta Sköndal högskola, 128 85 Sköndal) eller e-post e.forssell@sssd.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera