Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2004

LKAB satsar 100 miljoner kronor på nytt forskningscentrum

LKAB:s satsning på ett nytt forskningscentrum vid Luleå tekniska universitet innebär en etablering av ett forskningscentrum för tvärfunktionell forskning från malmbrytning till metallurgi.

Satsningen ska ses som en del av en kraftfull ökad insats på tillämpad forskning inom LKAB-koncernen.

– Satsningen förstärker ytterligare den forskning som redan bedrivs vid universitetet och markerar dessutom än tydligare vår unika kompetens på området, kommenterar rektor Ingegerd Palmér.

LKAB erbjuder och ska också i framtiden kunna erbjuda sina kunder produkter med egenskaper som överträffar konkurrenternas. Företagets mål är att dess produkter med nödvändighet ska ge mer “kundnytta”.

Företagets strategiska inriktning kräver en stark satsning på forsknings- och utvecklingsverksamheten och i strategin är en kraftfull ökad satsning på tillämpad forskning ett viktigt mål.

– LKAB ser Luleå tekniska universitet som en viktig forskningspartner för tillämpad forskning inom ett antal strategiska områden. Universitetet är en framtida forskningspartner som besitter det kunnande och den kompetens som vi efterfrågar, säger Lars-Eric Aaro, forskningsdirektör vid LKAB.

LKAB:s mål är att kunna utveckla och producera produkter med hög och jämn kvalitet i kostnadseffektiva produktionssystem där man vid tillverkning ger sina produkter högt innehåll av unika egenskaper.
Det kräver att LKAB har en grundläggande kunskap om fundamentala processamband och att man kan kontrollera och styra sina processer med användade av senaste informationsteknologi. För att uppnå detta krävs en kraftfull satsning på tillämpad forskning med en tvärvetenskaplig ansats.

– Vårt mål är, att tillsammans med svensk bergindustri, se till att Luleå tekniska universitet och Hjalmar Lundbohm Research Center blir en unik institution inom europeisk universitetsvärld och tar spets inom viktiga branschforskningsområden.

Som ett av de internationellt sett ledande företagen i vår bransch måste vi arbeta tillsammans med de bästa, genom det nya forskningscentrumet förstärker vi den bästa forskningen i Sverige och satsar dessutom internationellt.

Utöver dagens 100 miljonerssatsning avsätter LKAB årligen cirka 15 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet.
Fem-tio nyutexaminerade studenter från universitetet anställs årligen inom LKAB, i dag har 15 av de 30 högsta cheferna inom företaget rekryterats från Luleå tekniska universitet. I denna samverkan ingår dessutom sex industripraktikanter, 15 forskningsstuderanden och 25 examensarbetare.

Upplysningar: Lars-Eric Aaro, LKAB:s forskningsdirektör, tel. 070-373 81 06, Jan-Erik Jatko, LKAB:s administrative direktör, tel. 070-373 81 70 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera