Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2004

Design för välbefinnande

Innovationer för människor – det är vad projektet “Design för välbefinnande” vid Luleå tekniska universitet går ut på. Om människors behov fångas och tas tillvara väl kan tekniken hjälpa oss att må bättre, och det är denna grundsyn som vägleder elva av studenterna i årets upplaga av kursen SIRIUS – Kreativ produktutveckling.Tillsammans med studenter från Stanford University i Kalifornien och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm utvecklar de en rullstol för vinterbruk samt intelligenta system för hemmet som ökar möjligheten för äldre personer att bo kvar i hemmet längre.

Projektet “Design för välbefinnande” startade vid Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik under sensommaren 2003, och knöt snabbt till sig representanter från Institutionerna för hälsovetenskap, arbetsvetenskap, ubildningsvetenskap och samhällsbyggnad. Förutom denna tvärvetenskapliga ansats inom universitetet knöts kontakter med bland annat Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO).

Att designa för ökat välbefinnande innebär bland annat att göra det möjligt för personer med funktionshinder att i högre grad delta i såväl arbetsliv som i idrotts-, kultur-, fritids- och nöjesaktiviteter – aspekter på det dagliga livet och på livskvalitet som alltför ofta är utom räckhåll för personer med funktionshinder.

Tidigt i projektet visade Stanford University i Kalifornien och KTH i Stockholm ett stort intresse för ett samarbete inom området, vilket ledde till två globala studentprojekt som startade i oktober 2003 och som avslutas i maj i år. Inom ramen för avslutningskursen SIRIUS – Kreativ produktutveckling arbetar studentteam från dessa tre universitet tillsammans, med stöd av världsledande teknik och arbetssätt för distribuerat ingenjörsarbete.

• CRE[ATIVO]2 är ett samarbete mellan Luleåstudenter och studenter från Stanford University. Projektet utgår från projektteamets grundliga behovsanalys som visade att behovet av vinteranpassade rullstolar är stort. Målet med projektet är att utveckla ett säkert förflyttningshjälpmedel – ett alternativ till dagens rullstol – som är lätt att manövrera i olika terränger och väderförhållanden. Hjälpmedlet skall öka brukarnas tillträde till allmänna lokaler och transportmedel, samt vara lätt att transportera. Med tre olika fokus; framkomlighet, sittkomfort och användargränssnitt, har arbetet utförts i en interaktiv utvecklingsprocess på en global arena. Den slutliga designen beslutas när hela projektteamet träffas på Stanford University under nästa vecka. Därefter väntar ett hårt och omfattande arbete då målet är att presentera både en virtuell och en fysisk prototyp vid slutpresentationen i maj.

• INTELiCARE är ett projekt där Luleåstudenter samarbetar med studenter från KTH och Stanford University på uppdrag av teknikföretaget Intel. Projektet syftar till att ge äldre människor ett ökat välbefinnande och ökad livskvalitet genom att förbättra möjligheten att kunna bo kvar i hemmet längre. Lösningen är att använda intelligenta system i hemmet som kontrollerar användarens fysiska och sociala aktivitetsnivå. Med hjälp av detta system kan såväl anhöriga som vårdgivare få en bättre inblick i den äldres liv. Systemet ska även uppmuntra till fysiska och sociala aktiviteter genom att skapa nätverk bland äldre människor. Ett tänkbart scenario är en änka i 70-årsåldern som bor ensam. Hon har en son som lever ett stressigt karriärs- och familjeliv. Han hinner inte se till sin mor så ofta som han skulle vilja. Tack vare INTELiCARE-systemet kan han få en inblick i sin mors sociala och fysiska aktiviteter.

Båda ovanstående studentprojekt presenteras tillsammans med årets övriga SIRIUS-projekt fredagen den 13 maj i sal B 192 på Luleå tekniska universitet.
Mer information om övriga SIRIUS-projekt samt slutpresentationen kommer i senare pressmeddelanden.

Upplysningar: Tobias Larsson, tel. 0920-49 30 43, tobias.c.larsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera