Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2004

Ett bättre liv för drogmissbrukare i fängelse – och minskad återfallsrisk

Över hälften av de brottslingar som i dag sitter i fängelse är drogmissbrukare. Det är en särskild utmaning för kriminalvården att erbjuda intagna med drogproblem effektiv behandling, som leder till minskad återfallsrisk.

Anne H. Berman har i sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet studerat hur man enklast kan få reda på drogproblemen hos fängelseintagna och vilka behandlingar som fungerar bäst. Resultaten visar att behandling kan vara effektiv om den fokuserar på särskilda riskfaktorer för återfall i brott. Hon föreslår att behandlingen kommer att lyckas bättre om den, förutom riskfaktorer, också uppmärksammar grundläggande mänskliga behov hos drogmissbrukare och hjälper dem planera för ett meningsfullt liv.

En modell för att befrämja hälsan hos fängelseintagna omfattar fysiska, sociala, psykiska och andliga behov. Rehabiliteringsmodellen kräver att riskfaktorer för återfall i brott, t.ex. drogmissbruk, kartläggs noggrant. För att ta reda på drogproblemen har Anne H. Berman utvecklat ett nytt, kort frågeformulär, DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test). Det ger information om hur mycket droger den intagne brukar ta samt om drogerna har lett till skador eller ett beroende.

När drogmissbruk konstaterats, kan behandlingen påbörjas. Fysiska behov kan lindras med hjälp av öronakupunktur, som hos både manliga och kvinnliga intagna visats bidra till ökat lugn, minskat drogsug och bättre sömn. På det sociala planet har deltagare i Cognitive Skills-programmet, som lär ut nya färdigheter i syfte att minska återfall i brott, på kort sikt visat större känsla av sammanhang i livet, lägre impulsivitet och mer positiva attityder till rättsväsendet. På längre sikt, upp till tre år, är det 25% lägre risk att de som deltagit i programmet återfaller i brott jämfört med personer som har liknande brottslighet men som inte gått programmet. I avhandlingens sista undersökning av intagna som har både drog- och psykiska problem, minskade förskrivning av psykofarmaka hos dem som fick minst 25 öronakupunkturbehandlingar jämfört med en kontrollgrupp.

I sin avhandling visar Anne H. Berman hur den hälsobefrämjande modellen skulle kunna hjälpa drogmissbrukare i fängelse att uppnå ett bättre liv. Hennes studier belyser delar av denna modell.

Doktorsavhandlingens titel: Enhancing Health Among Drug Users in Prison

Disputationen äger rum onsdag den 31 mars kl. 10.00 i aulan på Sveaplan, Sveavägen 160, plan 1. Opponent är professor James McGuire, Department of Clinical Psychology, University of Liverpool, England.

Anne H. Berman kan nås på telefon 08-674 76 00 (Center for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet, 106 91 Stockholm), e-post anne.h.berman@chess.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera