Tema

Världens tolvåringar har över 200 miljoner skadade tänder

Det finns över 200 miljoner trasiga tänder hos världens 12-åringar. Det visar en nyligen avslutad studie över tandhälsans globala utveckling som gjorts av forskare på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

– Det har förvisso skett en förbättring om man jämför med tandhälsan hos 12-åringarna för 20 år sedan men det finns mycket kvar att göra.

– En förbättring av den förebyggande tandvården bör därför ha högsta prioritet, säger professor Douglas Bratthall, ansvarig för studien.

Forskare vid Malmö högskola har just avslutat en översyn över tandhälsans globala utveckling. Resultaten baseras på information i Världshälsoorganisationens (WHO) databas för tandhälsa, som är placerad på Odontologiska fakulteten i Malmö.

Studien omfattar data från 188 länder och man har valt att utreda läget för världens 12-åringarna eftersom det är en av WHO rekommenderad indikatorålder för kariessjukdomen, dvs hål i tänderna.

– Vi har beräknat det viktade värdet för antalet tänder som det antingen är hål i, fyllda eller utdragna på grund av karies, säger professor Douglas Bratthall, ansvarig för databasen.

Viktningen går till så att man beräknar läget för varje land i relation till landets folkmängd samt till hur stor andel som finns i åldersgruppen. Det viktade globala medelvärdet blev 1.61 skadad tand per barn, vilket är en förbättring jämfört med t ex för 20 år sedan, då motsvarande värde var 2.41.

– Det låter kanske inte så mycket, säger professor Bratthall, men det motsvarar faktiskt mer än 200 millioner skadade tänder globalt, bara i den åldersgruppen.

Fortsatt arbete inom den förebyggande tandvården bör därför ha högsta prioritet, menar Douglas Bratthall.

– Därför arbetar vi med att bygga upp en global idébank med bra förebyggande tandvårdsprogram.

Kontaktinformation
Prof. Douglas Bratthall
Tel: 040 6658527
E-mail: douglas.bratthall@od.mah.se

Världens tolvåringar har över 200 miljoner skadade tänder

 lästid ~ 1 min