Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2004

Odlad öring får annat beteende än vild

Lax och öring odlas ofta för utsättning i naturen som ett sätt att kompensera för kraftverksutbyggnader eller andra störningar av fiskens naturliga miljöer. Fredrik Sundström visar i sin avhandling att öringar som växer upp i odlingmiljö får ett förändrat beteende jämfört med öringar uppväxta i naturlig miljö. Dessutom klarar sig odlade öringar som släpps ut i naturen sämre än sina vilda släktingar.

Odlingsmiljön skiljer sig från naturen i flera avseenden. Som exempel är fisktätheten högre, artificiell föda ges i stor mängd och det saknas gömslen och rovdjur. Genom att låta öring växa upp antingen i naturen eller i fiskodlingen, har Fredrik Sundström kunnat visa hur uppväxtmiljön påverkar utvecklingen av beteende. Hans resultat visar bland annat att odlad fisk bryr sig mindre om risken för rovdjursattack, är sämre på att fånga levande byte och är mer aggressiva i sitt revirförsvar jämfört med öringar som vuxit upp i naturen. Utsättningsförsök visade dessutom att odlad fisk hade sämre tillväxt i naturliga åar än vild öring. Trots detta växte vild öring sämre i konkurrens med odlad fisk på grund av ökad täthet i vattendraget.

Genom att exponera öringungar för obekanta föremål kunde Fredrik också visa att flera generationers artificiella selektion i odlingsmiljön gjort öringen mer nyfiken. Dessa nyfikna fiskar hade dessutom större chans att vinna revirstrider mot mera försiktiga syskon, oavsett om föräldrarna vuxit upp i naturen eller i odlingsmiljön.

Avhandlingen visar att odling av fisk kan få negativa konsekvenser för fisken efter att den släpps ut i naturen även om vilda föräldrar används. Samtidigt kan den odlade fisken ha en negativ effekt på den vilda fisk som redan finns i naturen. Påverkan från odlingsmiljön är därför något som borde ägnas större uppmärksamhet inom fiskodlingsverksamheten där syftet med odlingen är att sätta ut fisken i naturen. En möjlighet är att förbereda fisken bättre för ett liv i naturen genom att förändra odlingsmiljön så att den blir mer vildlik.

Fredrik Sundström, Zoologiska institutionen, har försvarat avhandlingen för filosofie doktorsexamen i ekologisk zoologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Effects of rearing environment on behavior and ecology of brown trout”.

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström
Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi
Göteborgs universitet
E-post: fredrik.sundstrom@zool.gu.se
Tel: 031-773 3636 eller mobil: 073-767 1467

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera