Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2004

Hur påverkar affärssystem ett företags affärsrelationer?

En stor del av dagens industriföretag utnyttjar omfattande datoriserade informationssystem – så kallade affärssystem – för att hantera sin verksamhet. En färsk studie redogör för hur dessa affärssystem används av ett företags personal då de hanterar beställningar och hur detta påverkar företagets affärsrelationer.

Studien om affärssystem och affärsrelationer beskrivs i en licentiatuppsats av Peter Ekman, universitetsadjunkt och doktorand vid Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

En stor del av de industriella företagen använder affärssystem, vilka är omfattande och tekniskt komplexa informationssystem som ursprungligen skapades för att hantera företagens produktion. Idag kan dessa informationssystem användas till de flesta av ett företags uppgifter. Studien intresserar sig för affärssystemets egenskaper (som ett stödjande eller styrande verktyg) och hur det påverkar företagets anställda, då de gör affärer med kunder. Eftersom affärssystemet kan bestämma vad som skall göras “när, var och hur” påverkar det personalens möjligheter att agera. Detta påverkar i sin tur företagets affärsrelationer.

Peter Ekman har sin grundutbildning inom informatik och systemvetenskap, en ämnesdisciplin som intresserar sig för utvecklingen och användningen av informationssystem. I studien har Peter kombinerat teorier från informatik med teorier från ämnesområdet marknadsföring. De senare teorierna bygger på en forskningstradition som startade på Uppsala universitet under 70-talet och som beskriver industriella företag och deras benägenhet att ha långvariga affärsrelationer med sina kunder. Kunskapsbildningen om affärsrelationer visar hur dessa involverar ett socialt utbyte och ömsesidiga anpassningar, en process som affärssystem kan påverka. De använda teorierna har använts för att förstå allt som sker från att en försäljare interagerar med kund till att en speditör skickar den beställda produkten.

Studien visar hur leverantörens affärssystem inneburit att kunderna idag kan beställa på flera olika sätt och att detta också påverkar hur affärsrelationerna ser ut. Idag kan kunder beställa både på ett traditionellt sätt (via telefon och telefax etc.) och genom Internetbaserad access till affärssystemet. Det innebär att företagets interaktion med sina kunder förändrats och att olika personalgrupper får arbeta på ett nytt sätt, något som också innebär en förändring av hur företagets affärsrelationer ser ut.

Den andra lärdomen rör hur affärssystemet används av företagets personal. Affärssystemet används strikt och i stor omfattning för material- och produktionshanteringsgöromål. Den personal som har kontakt med andra företag (exempelvis försäljning) är inte lika styrda av affärssystemet. De väljer istället andra informationssystem som erbjuder de funktioner och den flexibilitet som interaktionen med kunderna kräver. Förenklat kan det sägas att affärssystemet mest används internt i företaget, medan den personal som interagerar med kunder använder affärssystemet i en mindre omfattning.

Ett resultat av Peter Ekmans studie är en modell av hur affärssystemens påverkan på ett företags affärsrelationer snabbt skall kunna beskrivas och förstås.

Licentitatuppsatsens titel: Affärssystem & affärsrelationer – en fallstudie av en leverantörs användning av affärssystem i interaktion med sina kunder.

Licentiatupppsatsen läggs fram torsdag 25 mars kl 13.00-15.00 vid Mälardalens högskola, Sal Lambda, Högskoleplan, Västerås.

Huvudhandledare har varit professor Amjad Hadjikhani, Uppsala universitet och biträdande handledare ekonomie doktor Peter Thilenius, Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola. Studien har bedrivits i samarbete med och finansierat av den nationella forskarskolan Management & IT.

Kontaktinformation
Peter Ekman nås på tel 021-10 14 17, 073-960 19 84, e-post peter.ekman@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera