Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2004

SLU-upptäckt kan ersätta antibiotikaanvändning inom växtbiotekniken

En forskargrupp vid SLU i Umeå har konstruerat transgena växter där en svamp-gen som kodar för ett D-aminosyrametaboliserande enzym har byggts in i växtens genom. Dessa växter har den unika egenskapen att kunna upphäva den toxiska – det vill säga giftiga – verkan som ett antal D-aminosyror har på vanliga växter. Rönen publiceras idag, måndag, i den ansedda tidskriften Nature Biotechnology.

De tre forskarna är professor Torgny Näsholm, doktoranden Oskar Erikson och fil dr Magnus Hertzberg, alla verksamma vid Umeå Plant Science Center, SLU i Umeå.

Introduktionen av D-aminosyrametabolism i växter har en rad biotekniska tillämpningsmöjligheter. Försöken har gjorts på Arabidopsis thaliana, det vill säga backtrav, en växt som ofta används i växtbioteknikforskningen. Forskarna vill nu undersöka om de på motsvarande sätt kan ersätta antibiotikaresistens som selektionsmarkör i växter som tobak, asp, gran samt i olika grödor. I dag används vanligen gener som gör växten resistent mot antibiotika som så kallade markörgener vid transformationen. Antibiotika används sedan för att kunna skilja de genförändrade växterna från de icke genförändrade – de senare dör när de utsätts för ämnen som kanamycin och hygromycin.

Denna teknik är problematisk av två skäl, dels för att avsevärda mängder antibiotika används i all produktion av transformanter, dels för att genförändrade växter som bär på introducerade gener för förändrade egenskaper också bär på gener som kodar för antibiotikaresistens. Inom EU ställs nu krav på att användandet av antibiotikaresistensmarkörer ska upphöra inom en snar framtid.

Forskargruppen har nu visat att antibiotikaresistens kan ersättas med D-aminosyraresistens när man tar fram genförändrade Arabidopsis-plantor.

Umeåforskarna hoppas bland annat att deras upptäckt ska göra det möjligt för biotekniklaboratorier världen över att minska användningen av antibiotika. Med de nya metoderna kan man alltså använda för miljön mindre problematiska D-aminosyror för att skilja de genförändrade plantorna från de icke genförändrade.

Kontaktinformation
Mer information: Torgny Näsholm, tel 090-786 63 02, lab 786 58 52.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera