Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2004

Jag hör dig, jag ser dig, jag känner dig

Att se och höra den man pratar med gör kommunikation över datanät mer effektiv. Forskning vid KTH visar nu att även känselintryck över datanät underlättar samarbete och kommunikation. Eva-Lotta Sallnäs presenterar sina resultat i en avhandling på onsdag, 24 mars.

Kanske har du spelat tv-spel som Playstation nån gång? Handkontrollerna till de spelen har en så kallad känselåterkoppling – de kan vibrera om man till exempel blir skjuten eller åker i diket. Meningen är naturligtvis att öka närvarokänslan och göra spelet mer spännande.

För datorer finns mer förfinade instrument som till exempel The Phantom. The Phantom är en datormus som består av en penna fäst vid en robotarm. Robotarmen kan röra sig i tre dimensioner och stöter markören på ett objekt i datorn kan robotarmen reglera motståndet så att man får känslan av att objektet verkligen existerar fysiskt.

Olika tekniska lösningar på denna princip används i en rad datasimulatorer för till exempel kirurger och piloter och har funnits i några år. Vad som däremot inte är undersökt är hur dessa kan användas av flera människor samtidigt, vid samarbete på distans.

Eva-Lotta Sallnäs, doktorand på KTH, har gjort ett antal experiment och funnit att känselåterkoppling ger ökad effektivitet och större social närvarokänsla. Försökspersoner har suttit vid varsin dator och byggt upp modeller tillsammans. (se bild på http://www.kth.se/aktuellt/press/) Försöken har gjorts både med och utan känselåterkoppling.

– Jag skulle vilja säga att vi ökar bandbredden på kommunikationen. Ljud är det allra viktigaste vid kommunikation, men med känsel ges en ökad närvarokänsla eftersom mer information förmedlas. Ett exempel på hur det här skulle kunna användas är om två kirurger opererar ihop i en datorsimulerad miljö. Såna simuleringar blir allt vanligare vid utbildandet av kirurger. De vill ha koll på var den andre är, de kanske måste hålla i något samtidigt eller överräcka något till den andre. Alla såna moment blir lättare med känselåterkoppling, säger Eva-Lotta Sallnäs.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Eva-Lotta Sallnäs 08-790 6626, 0706-722617, evalotta@nada.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera