Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2004

Medkännande poliser de bästa förhörsledarna – Polis doktorerar i förhörsteknik

Traumatiska upplevelser påverkar polisers attityder till att hålla förhör.- Såväl brottsoffer som gärningsmän berättar mer då de upplever en humanitär attityd, säger Ulf Holmberg, den förste polisen i landet som disputerar i psykologi.

Enligt Ulf Holmbergs avhandling präglas en överväldigande majoritet av polisens utredare av påfrestande händelser under sin karriär. Polisernas erfarenheter aktiverar psykologiska försvarsfunktioner och negativa attityder mot att förhöra misstänkta gärningsmän. Vid förhören av misstänkta mördare eller sexförbrytare uppfattar den förhörde polisens attityd som uttrycks genom t ex. tillmötesgående eller avståndstaganden.

– Förnekanden av brott är vanligare vid förhör som präglas av dominans medan erkännanden är vanligare i samband med förhör som präglas av humanitet och respekt, säger Ulf Holmberg.

Våldtäktsoffers och grovt misshandlade brottsoffers upplevelser av en dominant förhörsstil har ett klart samband med att brottsoffren sluter sig, medan en humanitär stil tydligt relaterar till en ökad benägenhet att tala om mycket smärtsamma händelser.

Bättre förberedda
Ulf Holmbergs avhandling pekar på vikten av att ge poliser, som utsatts för extrema händelser, möjligheter att bearbeta sina upplevelser. Det skulle göra polisen bättre förberedd för att möta brottsoffer och misstänkta och risken för negativa effekter i förhöret skulle minska.

– Det skulle också betyda att möjligheterna för brottsoffer och misstänkta gärningsmän att dela med sig av viktig information sannolikt skulle öka, säger Ulf Holmberg.

Ulf Holmberg är före detta polis vid Polismyndigheten i Skåne. Genom sitt arbete som utredare av grova vålds- och sexualbrott väcktes hans intresse kring hur man kan underlätta för brottsoffer och förövare att berätta om mycket traumatiska upplevelser.

– Jag är väldigt tacksam för att så många av dessa brottsoffer, förövare och polismän velat medverka i min forskning. Utan dem skulle det inte ha blivit någon doktorsavhandling, säger Ulf Holmberg.

Doktorsavhandlingens titel: Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes; Interviewees’ experiences and interview outcomes
Avhandlingen finns på http://publications.uu.se/su/fulltext/nbn_se_su_diva-64.pdf

Avhandlingen försvaras fredag den 26 mars kl. 10.00.i David Magnussonsalen (U31), Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8. Opponent är professor Ray Bull, School of Psychology. University of Leicester

Ulf Holmberg kan nås på 044-20 32 31 eller e-post ulf.holmberg@bet.hkr.se (Högskolan i Kristianstad)eller mobil 0709-16 90 60.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera