Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2004

Polymerskal kring tallfrö kan möjliggöra höstsådd

Traditionellt har skogssådd i Sverige utförts under våren/försommaren. För att utnyttja markbehandlings- och såddutrustning optimalt vid skogsförnyelse kan det vara önskvärt att så barrträdsfrö också på hösten. I en doktorsavhandling vid SLU i Umeå undersöks om polymera skal runt fröet kan möjliggöra höstsådd.

Tallfröets groning är hårt styrd av temperatur och fuktighet. Höstsådd ger få plantor eller inga alls, eftersom våra barrträdsfröer inte klarar froster vid den fukthalt som fröet håller under hösten/vintern. Därför är det intressant att undersöka om fröets vattenupptagning ka styras genom att man lägger till ett eller flera polymera skal runt fröet, skal som medför vattenupptag och groning först våren efter en höstsådd.

Beläggningen av fröna görs med samma teknik som i läkemedelsindustrin, med så kallad drumcoating- eller fluidized-bed-metoder.

I vår-/försommarsådd är avdunstning och tillgång till kapillärt vatten viktig. Polymerpaket för att minska avdunstning och fungera som vattenkälla användes vid sommarsådd under en varm och torr sommar.

Det är fredagen den 19 mars kl 10.00 som skog lic Gunnar Pamuk, institutionen för skogsskötsel vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling med titeln Kontroll av vattendynamik hos groende tallfrö (Controlling Water Dynamics in Scots Pine [Pinus sylvestris L.] Seeds Before and During Seedling Emergence).
Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen. Opponent är professor Markku Nygren, institutionen för skogsekologi, Helsingfors universitet, Finland.

Kontaktinformation
Mer information:
Gunnar Pamuk, tel: 0921-34 24 94
E-post: Gunnar.Pamuk@svsbd.svo.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera