Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2004

Indonesiska kvinnor höll fast vid riset genom den ekonomiska krisen

Trots en stor prisökning på ris under den ekonomiska krisen i Indonesien i slutet av 1990-talet fortsatte kvinnorna prioritera riskonsumtion. Det konstaterar Theresia Ninuk Sri Hartini i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 mars.

Riset valdes på bekostnad av animalielivsmedel (t.ex. kött och mjölk) och frukt. Kvinnornas intag av kalorier påverkades därmed förvånansvärt lite av den svåra ekonomiska krisen i landet. Kvaliteten på kosten sjönk dock och en ökning av andelen kvinnor med låga järnvärden noterades. Fattiga kvinnor i stadsmiljö och fattiga kvinnor på landsbygden utan tillgång till risfält upplevde den största försämringen i kostsammansättning i början av krisen. Landsbygdskvinnor med tillgång till risfält kunde både konsumera och sälja ris, och hade därmed större möjligheter att hantera prisuppgången på övriga basvaror.

Kvinnorna utnyttjade olika strategier för att skaffa livsmedel trots den minskning i reallönen som de flesta familjer upplevde. De mest utsatta grupperna (fattiga kvinnor i stadsmiljö och fattiga kvinnor på landsbygden utan tillgång till risfält) fick livsmedel som gåvor från släkt och grannar. Många kvinnor fångade fisk och skaldjur i floder, dammar och havet. De flesta hade tillgång till en köksträdgård, och den utnyttjades intensivare under krisen. Vidare hade kvinnor med tillgång till risfält möjlighet att odla grönsaker och frukt där. Rikare kvinnor sålde familjetillgångar eller använde besparingar. Resultaten visar de olika mekanismer som användes av indonesiska kvinnor för att klara kostintaget, och som fungerade förvånansvärt bra i ett kort perspektiv. På lång sikt är dessa mekanismer emellertid inte hållbara utan vidare interventioner från staten är nödvändiga.

Resultaten bygger på analys av information om kostintag bland 450 gravida kvinnor i centrala Java, Indonesien, som studerats både före och under den ekonomiska krisen. Urvalet representerar både stads- och landsbygdsbefolkning. Upprepade kostintervjuer utfördes med samtliga kvinnor, och en mindre grupp kvinnor medverkade i djupintervjuer, fokusgruppdiskussioner och observationer.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och har titeln “Food habits, dietary intake and nutritional status during economic crisis among pregnant women in Central Java, Indonesia”. Svensk titel: “Kostvanor, kostintag och nutritionsstatus under den ekonomiska krisen bland gravida kvinnor i Centrala Java, Indonesien”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Hans Rosling, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Theresia Ninuk Sri Hartini kan nås på e-post niihai98@student.umu.se, tel 090-785 12 19.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera