Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2004

Symposium om barns rätt till kultur

Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet ordnar varje år sedan början av 80-talet ett symposium kring ett barnkulturellt tema.

Rubriken för årets symposium, inspirerat av Barnkonventionen, är

Barns rätt till kultur
Tid: 24 – 26 mars
Lokal: Hörsal 8, hus D, Södra huset i Frescati

Symposiet inleds av kulturminister Marita Ulvskog.

Symposiet är tvärvetenskapligt och belyser ämnet ur många perspektiv: litteratur, musik, filosofi, pedagogik, kriminologi, teater m.fl. med föreläsare från såväl teoretiska som praktiska fält. Särskilt fokus kommer att läggas på hur “barnets åsikter ska tillmätas betydelse” samt “barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation/…/ samt rätt att fritt delta i de kulturella och konstnärliga livet” (artikel 13). Med symposiet avser centret att såväl bredda som fördjupa synen på barnkonventionen i teori och praktik.

Bland föreläsarna märks Barnombudsmannen Lena Nyberg som kommer att prata om handikappade barns rätt till kultur, regissör Suzanne Osten om barn och teater samt Elisabeth Cleve om hur sorgeprocessen med mycket små barn kan läka med hjälp av lek.

Detaljerat program finns på http://www.barnkultur.su.se.

För närmare information och beställning av program kontakta Anne Banér på tfn 08-16 30 71 eller e-post anne.baner@barnk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera