Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2004

Bostads-anpassningar utvärderade

År 2002 gjorde i Sverige ca 60 000 bostadsanpassningar för äldre och handikappade, till en kostnad av drygt 830 miljoner kr. Bostadsanpassning innebär att göra bostaden mer användbar, genom både enkla saker som att ta bort trösklar och sätta upp stödhandtag och större ombyggnader av badrum och kök. Men trots att dessa åtgärder är så vanliga, så finns det inga strategier för hur de ska utvärderas på ett systematiskt sätt.

Sådana har nu tagits fram i en avhandling från Lunds universitet. Författaren Agneta Fänge är arbetsterapeut i grunden, och kan med sin avhandling hjälpa de kollegor ute i kommunerna som sysslar just med bostadsanpassningsärenden.
I avhandlingens huvudstudie har arbetsterapeuterna i Kristianstads kommun hjälpt till att samla in data om drygt 130 personer före och efter att de fick bostadsanpassning.

– Åtgärderna visade sig i huvudsak nå sitt syfte, säger Agneta Fänge, som ser bostadsanpassning som en viktig del av rehabiliteringen. Den har också en förebyggande verkan: genom att ta bort miljöhinder i bostaden gör man det lättare för människor att hålla sig så friska och rörliga som möjligt. Alla kanske inte kan klara sig utan hjälp, men om bostaden är rätt utformad blir hjälpbehovet mindre och vardagsaktiviteterna lättare för både boende och anhöriga.

Agneta Fänge understryker också att framtidens bostäder bör vara utformade så att de så långt möjligt underlättar vardagen för de boende. Detta skulle kunna minska behovet av framtida bostadsanpassningar. Resultaten i avhandlingen kan användas som underlag för en sådan bostadsplanering.

Lundaforskaren leder nu ett tvåårigt projekt i Kristianstads kommun där dessa tankar omsätts i praktiken. Projektet handlar bl a om att bygga upp en kommunal databas om bostäders tillgänglighet och om bostadsanpassningsärenden, bedöma bostadsanpassningsärenden med ett särskilt testinstrument samt sprida information om dessa frågor inom plan- och byggsektorn, socialtjänsten med mera.

Avhandlingen heter Strategies for evaluation of housing adaptations och läggs fram den 19 mars. Agneta Fänge träffas på tel 046-222 19 72 eller aaf@arb.lu.se. Se även länken nedan för en sammanfattning av avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera