Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2004

Hjälten och Offren – avhandling om Raoul Wallenberg och judarna i Budapest

Sommaren 1944 skickades Raoul Wallenberg som representant för svenska utrikesdepartementet till Budapest med uppdraget att rädda ungerska judar som hade anknytning till Sverige. Hans räddningsaktion har gått till eftervärlden som en av de största humanitära räddningsinsatserna någonsin. Raoul Wallenberg sägs ha räddat inte mindre än 100 000 judar. Men var detta möjligt? Raoul Wallenbergs räddningsaktioner är föremål för historikern Attila Lajos avhandling “Hjälten och Offren” som läggs fram för disputation vid Växjö universitet den 12 mars.

I sin avhandling undersöker Attila Lajos “vad som egentligen hände” kring den räddningsverksamhet som bedrevs i Budapest i slutet av andra världskriget. Han sätter in Raoul Wallenbergs verksamhet i ett större sammanhang och visar att det också förekom många andra räddningsaktioner i Budapest vid denna tid. Inte minst ungerska judar medverkade i verksamheten. Attila Lajos diskuterar antisemitismen i Ungern, och han visar hur både den svenska och den ungerska utrikes- och inrikespolitiken mot slutet av kriget anpassades till en situation där de allierade troligen skulle komma att segra och bestämma villkoren efter kriget. Det var framförallt denna anpassning som skapade de nödvändiga förutsättningarna för lyckade räddningsaktioner i Budapest. Även vissa ungerska och tyska nazister i Budapest försökte anpassa sig till denna kommande situation och samverka kring räddningsaktionerna. Attila Lajos diskuterar vidare i vilken mån Raoul Wallenberg var den store hjälten och om de ungerska judarna bara var handlingsförlamade offer.

Attila Lajos är född och uppvuxen i staden Kolozsvár (Cluj) i f.d. ungerska Transsylvanien, som idag tillhör Rumänien. Han studerade historia och filosofi på den ungerska delen av Universitetet “Babes-Bolyai” i sin hemstad. Han kom till Sverige första gången 1990, men etablerade sig definitivt 1995. Han fortsatte sina studier i historia och religion vid Växjö universitet och anställdes där som doktorand i historia 1999. Attila Lajos forskning är inriktad på migrationshistoria, idéhistoria, frågor kring Förintelsen samt central- och östeuropeisk historia. Han har bland annat skrivit en rad bokrecensioner i Historisk Tidsskrift och Invandrare & Minoriteter.

Avhandlingen “Hjälten och Offren. Raoul Wallenberg och judarna i Budapest”, försvaras fredagen 12 mars, klockan 13:15. Disputationen äger rum på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Opponent är fil. dr Tommie Sjöberg, Malmö Högskola.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Attila Lajos, telefon: 0470 -70 82 40, 0372-134 04, 0731-51 52 53, e-post: attila.lajos@hum.vxu.se eller attila.lajos@tiscali.se.

Beställ boken från författaren eller:
Gunilla Sundén, Svenska Emigrantinstitutet, telefon: 0470-201 20, e-post: info@swemi.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera