Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Teknikhistoria – hur formas framtiden?

Teknikhistoria är den gren av ämnet historia som studerar teknikens historiska användning och utveckling. I vår tid finns det många anledningar att studera teknikhistoria som ett sätt att förstå dagens samhälle, inte minst om man vill fundera över hur framtiden kan komma att se ut.I dag finns teknikhistoria som forskningsämne på tre platser i Sverige – på Chalmers, på KTH och på Luleå tekniska universitet. Och den 15-17 mars står också Luleå tekniska universitet som värd för det teknikhistoriska symposium som arrangeras av Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.

Syftet med ämnet teknikhistoria är att skapa förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, sociala och politiska förändringar och att studera och analysera drivkrafgterna bakom den tekniska utvecklingen.

Inom ämnet finns också en strävan att hitta förklaringar till de misslyckanden som gjorts under årens lopp. Dessutom vill ämnesföreträdarna väcka tankar om med vilken kraft ny teknik, på både gott och ont, gripit in i och förändrat människors livsvillkor – i stort som smått, på kort likväl som på lång sikt.

Förutom att forskningsämnet teknikhistoria finns på tre högskolor i Sverige förekommer ämnet också i grundutbildningen på många håll och flera är på väg. I Luleå ligger vi väl framme när det gäller forskning och när det kommer till grundutbildningen har vi länge varit ledande i landet med mellan 150 och 200 studenter per år.

En av “hemligheterna” bakom framgångarna stavas Staffan Hansson, professor i teknikhistoria i Luleå.

– Vår kurs är även tillgänglig för folk “från stan”. Det innebär att då och då dyker folk upp för att lyssna på någon eller flera föreläsningar som verkar lockande. Vi har också haft folk från stan som följt hela kursen och även tentat med goda resultat, och vi hälsar självklart nya intresserade när kursen startar på nytt i höst säger Staffan Hansson.

Sedan tio år arrangeras vartannat år ett större teknikhistoriskt symposium som fått namnet Teknikhistoriska dagar. Hittills har dessa möten ägt rum i Stockholm (Tekniska museet), på Chalmers, i Lund, i Dalarna, i Stockholm (Vetenskapsakademien) och i Norrköping.

Nu är det dags för Luleå tekniska universitet att stå värd, och det gör vi med ett digert och omväxlande program.

Hittills har 80 personer från Sverige, Norge och Danmark anmält sig till symposiet där bland annat forskning “på väg” presenteras och debatteras.

Symposiet är indelat i olika sessioner och i varje session presenteras tre, fyra forskningsprojekt som alltså sedan både diskuteras och kommenteras.

Dessutom hålls ett antal plenarföreläsningar av mer traditionellt snitt, i år är det professor Staffan Hansson som talar under rubriken Om tekniken som en samhällsomvandlande kraft och professor Håkan With Andersen från Norges teknisk-vetenskaplige universitet i Trondheim som föreläser på temat Teknologi, miljö og verider, ett blikk på det 20 århundre fra det 21.

Konferensek/symposiet genomförs som ett samarrangemang mellan Svenska nationalkommittén för teknikhistoria, Luleå tekniska universitet och Teknikens hus och den genomförs med ekonomiskt stöd från Luleå tekniska universitet, Kungliga vetenskapsakademien, Riksbankens jubileumsfond, SSAB, LKAB och Luleå kommun.

Programmet för dagarna kan beställas via mail, adress lena.edenbrink@ltu.se och medias representanter hälsas varmt välkomna!

Upplysningar: Professor Staffan Hansson, tel. 0920-49 14 31, staffan.hansson@ltu.se eller pressansvarig Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera