Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Har Ryssland några demokratiska rötter?

Veche anses ha varit en typ av folkparlament i det medeltida Rus (Ryssland), framför allt i stadsrepublikerna Novgorod och Pskov. Den novgorodska vechen har fått stå som symbol för folkets frihet och kampen mot förtryck. Denna veche-ordning har haft stor politisk betydelse i rysk politik och historieuppfattning och åberopas fortfarande som en av Rysslands demokratiska rötter. Jonas Granberg vill dock i sin avhandling starkt ifrågasätta att vechen verkligen var en politisk institution.

Vechen har allmänt ansetts ha varit en del av regeringsstrukturen och ofta beskrivits som det centrum kring vilket det politiska livet rörde sig. Vechen anses ha valt, övervakat och avsatt, furstar liksom alla andra ämbetsmän i staden. Andra områden som anses ha varit under dess jurisdiktion är beslut om krig och fred, handelsavtal, förlänande av land, givande av privilegier samt lagstiftning.

Jonas Granberg undersöker i sin avhandling hur ordet veche används i ryska medeltida krönikor, samt i diplom- och lagmaterial, under tidsperioden 997 – 1518. Han försöker klarlägga vilken betydelse de medeltida skribenterna gav ordet veche i sina texter. Undersökningen visar att det används för en befolkning samlad för att bevittna formella händelser eller för att lyssna på en kungörelse. Ordet används även för att beteckna mobilisering i samband med yttre hot, men även i samband med inre stridigheter och revolter. Veche används även som direkt synonym till revolt. Men inget tyder på att veche betecknade en politisk institution med bestämda maktbefogenheter.

Veche-samlingarna förefaller ha fungerat mer som en katalysator för folkets vilja. Att de hade politiskt inflytande är klart, men det mesta tyder på att detta inflytande var informellt och av en oförutsägbar karaktär. Inget tyder på att veche var en politisk institution. Det var snarare så att den våldspotential som dessa ofta mycket stora folksamlingar hade var den viktigaste anledningen till det politiska inflytandet. Den inneboende styrka som fanns hos dessa folksamlingar var någonting som makthavarna respekterade och fruktade.

Granbergs avhandling kommer med all sannolikhet innebära att den mycket gamla uppfattningen av veche som en form av stadsparlament måste ifrågasättas.

Avhandlingens titel: Veche in the chronicles of medieval Rus. A study of functions and terminology.
Disputationen äger rum lördagen den 20 mars 2004 kl. 10.00
Opponent: Dr. phil. John Lind
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Jonas Granberg, tel. 031-28 50 04 alt.
031-773 55 09 (arb), 031-81 18 14 (hem), 0707-20 20 69, (mobil),
e-post jonas.granberg@history.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera