Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Grön starr ofta sent upptäckt

Att mäta trycket i ögat är ett viktigt hjälpmedel för att ställa diagnosen glaukom, grön starr. Men hälften av alla personer med grön starr har inget förhöjt ögontryck utan ett helt normalt tryck. Det kan göra att deras sjukdom inte upptäcks förrän den hunnit gå ganska långt.

Kirsti Grödum från Lunds universitets avdelning för oftalmologi i Malmö har studerat förekomsten av s k öppenvinkelglaukom, den vanligaste formen av grön starr hos vuxna. Hennes material utgörs av ca 30 000 äldre Malmöbor som genomgick en hälsoundersökning under åren 1992-97. Bland de här personerna fanns drygt 400 personer som visade sig ha sjukdomen utan att veta om det.

– Sjukdomen ger inte många symptom i början. När patienten märker att han eller hon börjat se dåligt har den redan hunnit gå rätt långt. Eftersom den enda behandling vi har är förebyggande, så är detta är ett problem, säger Kirsti Grödum. Man kan tyvärr inte reparera skador som redan hunnit uppstå, men vi har däremot goda möjligheter att förhindra vidare försämring.

Om grön starr upptäcks på ett tidigt stadium så är det ofta genom en slump, t ex när personen i fråga gått till ögonläkare för någon annan ögonåkomma. Om då trycket mäts och visar sig vara förhöjt misstänker läkaren grön starr och går vidare med andra undersökningar. Men om trycket inte är förhöjt kan sjukdomen vara svår att upptäcka vid ett ordinarie läkarbesök.

Avhandlingen visar också att glaukompatienter har samma förväntade livslängd som personer utan grön starr. Detta tyder på att det inte finns något starkt samband mellan grön starr och sjukdomar som kärlsjukdom och diabetes, vilket man tidigare trott. Några starka sådana samband sågs inte heller i Malmö undersökningen.

Kirsti Grödum redovisar också i sin avhandling en studie av sambandet mellan brytningsfel och grön starr. Studien visar att översynta löper mindre risk än genomsnittet för grön starr, medan närsynta löper högre risk än genomsnittet. Detta samband ses tydligast hos patienter med normalt ögontryck.

Den relativt stora förekomsten av oupptäckt grön starr aktualiserar frågan om en screening för grön starr, dvs en undersökning av personer som kan ha en ökad risk för grön starr genom att t ex vara över en viss ålder samt närsynta. Frågan om screening utvärderas för närvarande på flera håll i världen, och Kirsti Grödums studier bidrar med underlag i det sammanhanget.

Avhandlingen heter Glaucoma characteristics and risk factors – results from Malmö Eye Survey, och las fram den 5 mars. Kirsti Grödum träffas på tel 040-33 31 03 eller kirsti.grodum@oftal.mas.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera