Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Att lära med datorer

Kan datorer ersätta traditionell undervisning? Datorernas förtjänster är många men de handlingar som utförs i datormiljön måste kompletteras med ett talat naturvetenskapligt språk för att studenter ska utveckla den förståelse som önskas.

Området datorer och lärande är trots de stora miljardsatsningarna fortfarande förhållandevis outforskat. Löftena om datorernas förtjänster har varit stora, men det är osäkert om tekniken kan leva upp till de förväntningar som spelats upp. Jonas Ivarsson undersöker i sin avhandling “Renderings & Reasoning: Studying artifacts in human knowing” vad som händer när studenter använder så kallade interaktiva lärandemiljöer i undervisning.

En av delstudierna visade hur den kunskap som en grupp studenter utvecklade var knuten till den konkreta situationen. Det framkom att lärarna misstolkade studenternas förståelse av det aktuella problemet. Genom att ta hjälp av den interaktiva datormiljön kunde eleverna uppvisa ett beteende som på ytan var snarlikt det hos lärarna. Den visuellt rika miljön stöttade studenterna i deras arbete, men inget tydde på att de lärde sig de vetenskapliga begrepp som var syftet med undervisningen.

I en annan delstudie jämfördes användningen av två lärandemiljöer för fysikundervisning. Trots att båda läromedlen används för att nå samma utbildningsmål, visade studien att studenterna lärde sig helt olika saker. I arbetet med det ena läromedlet bestod studenternas problemlösning i huvudsak av trial-and-error och de utvecklade ingen förståelse för det fysikaliska problemet. Med hjälp av det andra läromedlet däremot utvecklade alla studentgrupper ett mer avancerat förhållande till ämnesområdet.

Analysen visar hur denna skillnad var ett resultat av teknikens utformning tillsammans med de uppgifter studenterna skulle lösa. Det enda sättet att komma fram till en korrekt lösning var i det senare fallet att ta hjälp av just de begrepp som studenterna skulle lära sig. Det fanns inga enklare sätt att lösa uppgifterna.

Dessa resultat pekar på vikten att utforma framtida lärandemiljöer som främjar användande av vetenskapliga begrepp. De handlingar som utförs i datormiljön måste kompletteras med ett talat naturvetenskapligt språk för att studenter ska utveckla den förståelse som önskas.

Författare: Jonas Ivarsson, Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Göteborgs Universitet
Titel: Renderings & Reasoning: Studying artifacts in human knowing.
Språk: engelska
Nyckelord: naturvetenskapsundervisning, visuella representationer, interaktiva lärandemiljöer, kognitiv utveckling

Handledare: Professor Roger Säljö, Institutionen för Pedagogik och Didaktik, Göteborgs
Universitet
Disputation: Fredagen den 26 mars 2004, klockan 13.15 i sal D3 50, Pedagogen
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frölundagatan 118, Mölndal
Opponent: Professor Timothy Koschmann, Southern Illinois University, USA
Kontakt: jonas.ivarsson@ped.gu.se, 031 7732473, 031 249566

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera