Tema

Sverige förebild i arbetet mot barnmisshandel

Sedan 1960-talet har misshandeln av barn minskat drastiskt i Sverige. Professor Staffan Janson vid Karlstads universitet kallar det för århundradets största beteendeförändring hos vuxna. I andra länder är man nyfiken på hur vi lyckats så väl.

Nyligen träffade Staffan Janson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, det walesiska delstatsdepartementet för att informera om barnmisshandelssituationen i Sverige. I Wales vill man nämligen införa en anti-aga-lag. Förebilden är Sverige.

– Fysisk misshandel av barn har minskat drastiskt i Sverige. För 40 år sedan blev nio av tio barn slagna. Idag är situationen den motsatta. Nu uppskattar vi att ett av tio barn utsätts för någon form av fysisk misshandel. Jag skulle vilja kalla det för århundradets största beteendeförändring hos vuxna, säger Staffan Janson.

Under 1960-talet hörde det till vardagen att förskolebarn blev agade av sina föräldrar. Under 1970-talet tycks kroppslig bestraffning ha minskat till att gälla knappt hälften av barnen och under 1980-talet till en tredjedel. Minskningen tog alltså fart redan innan Sverige införde 1979 års anti-aga-lag. Sedan dess har antalet misshandlade barn blivit allt färre.

Andra studier talar för att kroppslig bestraffning av barn även minskar kraftigt i våra nordiska grannländer. Däremot ser man inte samma goda utveckling i USA eller England.

– Vi vet inte säkert varför vi har haft denna gynnsamma utveckling i Sverige, men mycket tyder på att ett medvetet arbete med lagstiftning, familjepolitik, bearbetning av attityder och förebyggande arbete har varit avgörande. Ett av de mest positiva resultaten av våra utredningar är den ökade medvetenheten hos barnen själva om deras rättigheter, berättar Staffan Janson.

Staffan Janson har under flera år forskat om barnmisshandelssituationen i Sverige. Han har bland annat suttit med i Kommittén mot barnmisshandel, som 1998 fick i uppdrag av regeringen att se över dessa frågor. Under hans ledning genomfördes flera stora studier om föräldrars bruk av kroppslig bestraffning som uppfostringsmetod och om barns erfarenheter av och attityder till aga och mobbing.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Staffan Janson, tfn 054-700 25 17 eller 0708-27 55 75, e-post Staffan.Janson@kau.se

Sverige förebild i arbetet mot barnmisshandel

 lästid ~ 1 min