Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2004

Solens heta korona förklarad

I solens yttersta atmosfär, koronan, är det flera miljoner grader varmt. Hur denna enorma hetta kan uppstå har länge varit oförklarat. Men i en nyutkommen avhandling av Boris Gudiksen vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet presenteras en lösning.

Gudiksen arbetar vid Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik vid AlbaNova universitetscentrum. Hans resultat visar att rörelser i solens magnetfält kan förklara temperaturstegringen, från dess betydligt svalare yta. Han har utfört simuleringar parallellt på superdatorer i både Danmark och Sverige. Simuleringarna är byggda på enbart kända grundläggande fakta kring solen och har krävt omkring en månads datorkörningar.

Resultaten av simuleringarna visar att rörelser på solens yta tvingar magnetfältet att frigöra en del av sin energi som värme till koronan. Den höga temperatur koronan får tvingar fram solvinden, som om i områden där magnetfältet är för svagt kan bli byig eller stormig. Detta kan störa satelliter, påverka människans elektriska kraftnät på jordytan och framkallar också norrsken.

Solkoronans oerhörda temperatur fastslogs 1941 av den svenske atomfysikern Bengt Edlén. Redan 1869 hade observatörer av en total solförmörkelse i spektroskop hittat spektrallinjer av vad man trodde var ett nytt grundämne. Edlén kunde visa att linjerna härrörde från flera gånger joniserade järnatomer, något han kunde fastslå endast var möjligt om temperaturen i koronan var minst två miljoner grader. Nu har alltså en förklaring till hur denna enorma temperatur uppnås kunnat presenteras.

Doktorsavhandlingen “The coronal heating problem” av Boris Gudiksen, försvaras fredag 5 mars kl. 13 på AlbaNova universitetscentrum i Stockholm. Opponent är Dr. James Klimchuck, Naval Research Laboratory, Washington, USA.

Mer information och bilder:
http://www.kva.se/KVA_Root/swe/_news/detail.asp?NewsId=490

Boris Gudiksen kan nås på 08-5537 85 29 eller e-post boris@astro.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera