Artikel från Umeå universitet
1 mars 2004

Männens roll för kvinnors hälsa i Zimbabwe

Vilken betydelse har männen och könsrollerna i folkhälsoarbetet bland kvinnor i Zimbabwe? Den frågan står i fokus för den avhandling som Jeremiah Chicovore försvarar vid Umeå universitet den 12 mars.

Avhandlingen studerar abort, preventivmedel och sexualitet från männens perspektiv i Chiredzi-distriktet nära huvudstaden Harare. Tvärtemot förväntningarna uttryckte män oro över både abort och bruket av preventivmedel, dock inte för att de frågorna berörde kvinnors hälsa utan snarare för att männen förknippade dem med utomäktenskapliga förbindelser som de trodde att kvinnorna förteg. Att förstå vilka faktorer som skapat sådana attityder verkade vara ett nödvändigt steg för att förbättra kvinnors hälsa. Mäns oro över sina fruars sexualitet verkade tillta på grund av deras separation från familjen genom arbete på annan ort och genom oförmåga att axla den invanda rollen av familjeförsörjare. Männen beskrev olika sätt att se till att deras fruar inte använde preventivmedel.

Avhandlingen belyser också den paradoxala situationen när det gäller ungdomens sexualitet och reproduktiva hälsa. Som föräldrar beskrev männen att de inte tolererade föräktenskapligt sex och graviditeter som kan hota de förväntade ekonomiska fördelarna när en dotter eller syster blir gift. Därför reagerar männen med våld. Ironiskt nog avvisas också den preventivmedelsinformation som skulle kunna hjälpa ogifta kvinnor att undvika graviditet, trots familjernas stora oro för oönskade graviditeter och trots den allmänna kännedomen om att unga kvinnor ofta utnyttjas av vuxna män. I intervjuerna beskriver män och pojkar de påtryckningar de använde för att tvinga flickor till sex, men också hur de sedan beskyller flickorna för att bli gravida med avsikt för att framtvinga ett äktenskap. Pojkarna är emellertid också oroliga för tidiga graviditeter på grund av rädsla för våld eller för att tvingas sluta skolan. Flickorna kände sig klämda mellan hot från både föräldrar och partner, en situation som kan leda till farliga, illegala aborter.

Tystnaden, förnekandet och våldet innebär att de unga inte kan diskutera sexuella övergrepp eller abort med sina föräldrar – eller söka medicinsk hjälp när det behövs. Sexuellt överförda sjukdomar uthärdas i tysthet eller självbehandlas, abort söks i hemlighet. Försiktighetsåtgärder som kondomanvändning bland ungdomar är svårt. Den kunskap som kan finnas om HIV och AIDS kan rentav bli en börda eftersom det finns så lite utrymme för att skydda sig.

Avhandlingens resultat är en utmaning för de synsätt på folkhälsoarbetet som tror att individer oberoende om sin omgivning ska ändra beteende när de väl fått information. Oavsett om det gäller AIDS-upplysning eller mäns roll vid sexuell och reproduktiv hälsa är det avgörande att förstå de sociala sammanhangen och krafterna.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, och har titeln Gender power dynamics in sexual and reproductive health. A qualitative study in Chiredzi District, Zimbabwe.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Rita Liljeström, Inst. för sociologi, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Jeremiah Chicovore kan nås på tel. 090-785 12 19, e-postadress jchikovore@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera