Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2004

Framstående samhällsforskare knyts till Mälardalens högskola

Två framstående samhällsforskare, Evert Vedung och Ulf P Lundgren, knyts till Mälardalens högskola som gästprofessorer.

Evert Vedung är professor i statskunskap, mångsidig expert och en av de ledande forskarna i landet när det gäller i utvärdering av offentlig verksamhet.

Ulf P Lundgren är professor i pedagogik vid Uppsala universitet och expert i utvärdering av utbildning. Han har tidigare bland annat varit generaldirektör för Skolverket och rektor för Lärarhögskolan i Stockholm.

De två gästprofessorerna kommer att knytas till Mälardalens utvärderingsakademi (MEA), som är en forskningsmiljö vid Mälardalens högskola med deltagare från olika ämnen. Det gemensamma intresset för forskarna vid MEA är att utveckla kunskap om utvärderingens teori och praktik och hur utvärderingar används i den politiska beslutsprocessen.

– Men vi är också intresserade av hur utvärdering kan användas för lärande och kunskapsutveckling, säger Ove Karlsson, ansvarig för Mälardalens utvärderingsakademi, som poängterar att forskningen vid MEA är ämnes- och institutionsöverskridande. Vi vill bygga ut de nationella och internationella kontakterna och det är därför mycket glädjande att kunna knyta ytterligare kompetens till forskningsmiljön genom professor Ulf P. Lundgren och professor Evert Vedung, som båda är väletablerade utvärderingsforskare i Sverige och internationellt.

Tillsammans med de nya gästprofessorerna ska Ove Karlsson starta forskningsprojektet “Demokratiskt beslutsfattande och utvärderingens nya former”. I projektet deltar också tre amerikanska professorer. Avsikten är att kritiskt granska frågor kring utvärdering, demokrati och offentlig styrning samt diskutera de utmaningar som olika typer av utvärderingar ställer det representativa demokratiska systemet inför. Projektet ska pågå under 2005-2006 och kommer att stärka samarbetet mellan de olika forskningsmiljöerna vid högskolan med Mälardalens utvärderingsakademi som en samordnande institution.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ove Karlsson, Mälardalens utvärderingsakademi, tel 016-15 34 56, e-post: ove.karlsson@mdh.se eller rektor Magnus Söderström, tel 021-10 13 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera