Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2004

Tunga företagsledare stärker Umeå universitets IT-forskning

Peter Kopelman, vd för Microsoft, Sverige, Göran Lindahl, ordförande för Sony Group Europe och Åke Plyhm, vice vd för TietoEnator tar alla en styrelseplats i UCIT, Umeå universitets IT-plattform för behovsinriktad IT-forskning.

– Vi är naturligtvis smickrade av att få så starka näringslivsnamn till vår styrelse. Det tyder på att man har stor tilltro till våra framtidsutsikter inom området, säger Per Levén, föreståndare för UCIT, Umeå Centre for Interaction Technology.
En viktig uppgift för den nya styrelsen blir att etablera UCIT internationellt och regionalt.
– Vi ska identifiera starka projekt med näringslivsanknytning som kan vara med och slåss på EU-arenan. UCIT ska även fungera som marknadsföringsplats för vår IT-forskning och kunna ta hand om olika affärsmöjligheter, säger styrelseordföranden vicerektor Ulf Edlund.

De IT-kluster som byggs upp vid Umeå universitet ska också samordnas med motsvarande satsningar i Luleå och Skellefteå i de fall som ett samarbete kan ge mervärden. Intentionerna ligger helt i linje med Västerbottens och Norrbottens planerade samverkan kring forskning och utveckling, som länsstyrelser, kommuner och landsting i de två länen nyligen skisserat på. Det finns redan nu en stor samarbetspotential för exempelvis IT inom processindustrin och e-hälsa.

Umeå universitet har, till skillnad från Luleå tekniska universitet, inte lyckas ta hand om den näringslivsintressanta IT-forskningen tillräckligt väl, vilket till exempel avspeglas i alltför få avknoppningsföretag. Per Levén förklarar att samarbetet mellan länen kan öppna många starka affärsområden inom exempelvis trådlös kommunikation, mobila tjänster, interaktionsdesign och inbäddade system.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:

Ulf Edlund, styrelseordförande UCIT
Tel:090-7867065
Mobil:070-3204646
E-post: ulf.edlund@chem.umu.se

Per Levén, föreståndare UCIT
Tel: 090-786 70 65
Mobil: 070-211 60 70
E-post: per.leven@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera