Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2004

Stress kan bidra till barndiabetes

Stress och svåra livshändelser i familjen kan bidra till att utveckla diabetes hos barn. Samband mellan sådan psykisk påfrestning och diabetesrelaterad autoimmunitet påvisas i studier vid Linköpings universitet.

17 000 barn födda mellan 1997-99 och deras föräldrar har deltagit i studierna. I blodprov från barnen har forskarna letat efter två typer av antikroppar som förekommer vid förstadier till typ 1-diabetes. Samtidigt har föräldrarna svarat på formulär med frågor om familjens livssituation. Provtagningen och enkäten har genomförts vid tre tillfällen: födelsen, 1 år och 2½ år. 250 barnavårdscentraler i sydöstra Sverige har varit inblandade.

Resultaten, som nu läggs fram i en doktorsavhandling i pediatrik av utvecklingspsykologen Anneli Sepa, visar ett säkerställt samband mellan en påbörjad autoimmun process hos barnen och hög grad av stress hos föräldrarna. Skilsmässa och våld mot mamman innebar en trefaldigad risk hos de 2½-åriga barnen. Den vanligaste stressfaktorn är dock mer vardagliga ting som sömnproblem och missnöje med föräldrarollen.

– Våra studier stödjer hypotesen att stress hos familjen ger upphov till stress hos barnen, vilket i sin tur leder till ökad belastning på de betaceller som reglerar insulinutsöndringen, säger Anneli Sepa.

Tidigare tillbakablickande studier har pekat på flera bakgrundsfaktorer till barndiabetes. Dit hör föräldrarnas socioekonomiska status, härkomst och ålder, infektioner hos barnen, kejsarsnitt och neonatal intensivvård. Stress kan vara den gemensamma nämnaren som utlöser autoimmunitet hos barnen.

De barn som ingår i undersökningen har ännu inte testats genetiskt för typ 1-diabetes. Ett 20-tal har utvecklat sjukdomen men deras data är ännu inte analyserade.

Studien är en del av det omfattande forskningsprojektet ABIS (Alla barn i sydöstra Sverige) som leds av Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Anneli Sepa 013-228933, 070-3901919, annse@imk.liu.se
Johnny Ludvigsson 013-221333, johnny.ludvigsson@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera