Tema

Hedersdoktorer vid LTH

LTHs hedersdoktorer för 2004 heter Richard C Flagan, Mikael Isaksson och Virapong Prachayasittikul. De har sina specialiteter inom aerosolteknologi, bredband respektive mikrobiologi.

Professor Richard C Flagan är verksam vid California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, och har nominerats av fem kolleger vid LTH. Flagan beskrivs som en världsledande forrskare inom det område där man studerar små partiklar i luft och andra gaser. Tekniken har tillämpningar inom såväl materialteknik, nanoelektronik, arbetsmiljöfrågor som i studiet av atmosfäriska aerosolers inverkan på bl a klimatet.
Richard C Flagan har utvecklat snabbare metoder att mäta fördelningen av olika stora partiklar och även ett säkrare sätt att räkna ut partiklars molnbildande förmåga. I decem-ber 2002 besökte professor Flagan LTH, som har ett samarbetsavtal med Caltech. Här gav han en uppskattad kurs i mätning av aerosoler för 28 doktorander från en rad länder. Hans metoder ingår i flera av LTH:s kurser.
Civilingenjör Mikael Isaksson har mycket starkt bidragit till utvecklingen av VDSL, en ny form av bredbandsförbindelse via telefontråd, snabbare än ADSL. Via Telia Research i Luleå utvecklade han 15 olika patent på området och skapade med Digital Duplexing den teknik som i dag blivit standard. Han har också samarbetat med krets-tillverkarna ST Micro-electronics i Frankrike och på senare tid allt mer med LTH och Institutionen för Informationsteknologi som han hjälpt till viktiga Eurekaprojekt inom EU.
Dr Virapong Prachayasittikul föreslogs av forskningsnämnden för kemiteknik. Dr Prachaya-sittikul är verksam vid fakulteten för Medicinsk Teknik, Mahidol-universitetet, Bangkok, Thailand. Han är just nu vicerektor för detta universitet men är normalt verksam vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Dr Prachayasittikul har gjort flera betydande forskningsinsatser, bl a kring utveckling av antibiotika-resistenta bakterier. 2002 utsågs han till den bästa medicinska mikrobiologen i Thailand.

fortsättning nästa sida
Dr Prachayasittikul har initierat ett flertal forskningssamarbeten med Lunds universitet och andra universitet i Europa och USA. I hans regi har samarbeten etablerats som LTH har dragit nytta av. Dr Prachayasittikul innehar utomordentliga ledningsfunktioner i Thailand, vilket har haft och kommer att få stor betydelsel för LTH:s synlighet i Sydostasien. Han har även gjort betydande insatser för WHO.

Kontaktinformation
Frågor om utnämningarna kan besvaras av Kerstin Torfgård, telefon 046-22 47 92, e-post: Kerstin.Torfgard@kansli.lth.se
Fria foton på Richard Flagan och Mikael Isaksson kan rekvireras via Mats.Nygren@kansli.lth.se.

Hedersdoktorer vid LTH

 lästid ~ 2 min