Tema

Miljarder till starka forskningsmiljöer

Vi vill skapa och stödja kreativ och framgångsrik svensk spetsforskning som kan konkurrera med de främsta forskningsmiljöerna internationellt. Därför gör vi nu en kraftfull satsning på starka forskningsmiljöer, säger cheferna för fyra forskningsfinansiärer i ett gemensamt uttalande.


Pressmeddelande 2004-02-25 från Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA


Bakom satsningen står Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, med huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse, Stiftelsen för Strategisk Forskning med verkställande direktör Staffan Normark, Vetenskapsrådet och VINNOVA med respektive generaldirektörer Pär Omling och Per Eriksson.
Bidragen omfattar tre till tio miljoner kronor per år under tre till tio år och kan sökas hos flera av finansiärerna. Bidrag beviljas för:
– grundforskning inom samtliga vetenskapsområden
– strategiska och betydelsefulla forskningscentra med koppling till industri och samhälle
– forskningscentra inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
– kompetenscentra och innovationsmiljöer, en satsning från VINNOVA, s k VINN Excellence Center

Finansiärerna samråder före beslut om bidrag. För mer information se respektive forskningsfinansiärs hemsida eller kontakta nedanstående.

Formas, www.formas.se
Huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse, 08-775 40 58, lisa.sennerby.forsse@formas.se
Programchef Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 4016, 070-3975862, hans-orjan.nohrstedt@formas.se
Bitr programchef Bengt H Olsson, 08-775 4023, bengt.olsson@formas.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning, www.stratresearch.se
Verkställande direktör Staffan Normark, 08-505 816 67, staffan.normark@stratresearch.se
Planeringschef Anders Sjölund, 08-505 816 78, 0733-58 16 78, anders.sjolund@stratresearch.se

Vetenskapsrådet, www.vr.se
Generaldirektör Pär Omling, 08-546 44 185, par.omling@vr.se
Se hemsidan för kontaktperson inom respektive ämnesområde.

VINNOVA, www.VINNOVA.se
Generaldirektör Per Eriksson, 0708-24 71 06, Per.Eriksson@VINNOVA.se
Programledare ”Kompetenscentrum” Staffan Hjorth, 08-473 30 12, Staffan.Hjorth@VINNOVA.se

* * *

Miljarder till starka forskningsmiljöer

 lästid ~ 1 min