Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2004

Karlstadforskare i EU-projekt om IT-säkerhet

När det nya EU-projektet Prime drar igång den 1 mars, finns Karlstads universitet med som en av deltagarna. Universitetet får fyra miljoner kronor för att studera skyddet av personlig integritet i samband med IT-användning.

I det nya EU-projektet Prime, Privacy and Identity Management in Europe, deltar mer än 20 organisationer från nio länder, däribland Sverige och Karlstads universitet. Projektet omfattar totalt 10,1 miljoner euro. Kontraktet skrevs under av EU-kommissionen i tisdags den 24 februari.

Drygt fyra miljoner kronor hamnar i Karlstad, där HumanIT-forskarna Simone Fischer-Hübner och John Sören Pettersson leder de aktiviteter som handlar om användarvänlig design av den teknik som ska skydda användares personliga integritet på exempelvis internet.

– Det här är en fortsättning på tidigare HumanIT-projekt om mobil integritet och modellering av användargränssnitt. Bland annat kommer HumanIT:s Ozlab att användas för att testa olika användargränssnitt för de integritetsskyddande funktioner som Prime-projektet utvecklar. Det är viktigt att experter på användbarhet jobbar i nära samarbete med de mer tekniskt inriktade forskarna, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Två Karlstaddoktorander deltar också i projektet, Christer Andersson från datavetenskap och Ninni Danielsson från informatik. Dessutom kommer Simone Fischer-Hübner, stödd av Christer Andersson samt personer från andra organisationer, att koordinera arbetet inom Prime-projektet.

– Jag ska leda produktionen av en rapport om integrationen av juridiska, socio-ekonomiska och tekniska perspektiv på integritetsskyddande identitetshantering, berättar hon.

EU:s stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation har sedan 1984 genomförts i form av så kallade ramprogram som sträcker sig över fyraårsperioder. I december 2002 startade det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling. Prime-projektet ingår i det prioritetsområde som kallas “IST – Information Society Technologies”. Administrativ koordinator för Prime är IBM Frankrike, medan IBM Research Zürich står som vetenskaplig ledare.

Centrum för HumanIT, Human Values of Information Technology, vid Karlstads universitet är en forskningsplattform där samspelet mellan människa och informationsteknologi står i fokus.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Simone Fischer-Hübner, tfn 054-700 17 23 eller 070-297 13 38, e-post Simone.Fischer-Huebner@kau.se. Eller John Sören Pettersson, föreståndare för HumanIT, tfn 054-700 25 53, e-post John_Soren.Pettersson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera