Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2004

Sockerkedjornas mönster styr reglerande processer i kroppen.

Med nya snabbare och känsliga metoder har Johan Ledin undersökt “mönstren” i de sockerkedjor som sitter på proteiner på cellernas utsida. Det har givit ny kunskap om dessa molekylers funktion för regleringen av olika livsnödvändiga processer.

En människa består av många miljarder celler. Alla dessa celler i en individ har precis samma arvsanlag (DNA), men det finns ändå hundratals olika sorters celler som gör väldigt olika saker. Eftersom alla celler från början är lika, sker en intensiv signalering i kroppens vävnader under deras utveckling så att cellerna ska veta om de ska dela sig, var de skall vara och hur de senare ska utföra sina uppgifter.

Proteoglykaner är ämnen som sitter på cellers utsida, och de består av ett protein med långa sockerkedjor fästade till sig. En vanlig typ av proteoglykaner har sockerkedjor som kallas heparansulfat (HS). Kedjorna har ett “mönster” av olika förändringar, tex sulfatgrupper på olika ställen, som påverkar hur signalmolekyler fungerar. Man kan alltså tänka sig att en cell med ett visst mönster på sina HS-kedjor kan fånga in en viss molekyl och därigenom ta emot en signal som en cell med ett annat mönster inte kan ta emot. Mönstret av HS-förändringar påverkar på så sätt sannolikt ett stort antal reglerande processer i kroppen, men exakt på vilket sätt har är i stora delar okänt.

Johan Ledin har använt sig av möss som är genetiskt modifierade så att vissa enzymer som förändrar sockerkedjan är borta. Genom att se vilka defekter dessa möss har, kunde han sedan förstå vilken roll olika mönster har för olika processer. Han har också visat att de två enzymerna NDST1 och NDST2 som utför samma ’’förändring’’ av sockerkedjan, ändå fungerade väldigt olika.

Tillsammans med forskargruppen utvecklade han också en metod för automatiserad HS-analys av däggdjursvävnader, samt en metod för att skapa ett känsligt ’’fingeravtryck’’ av de komplicerade mönstren. Med dessa metoder kunde HS-kedjor från olika vävnader och utvecklingsstadier snabbt studeras, något som tidigare skulle ha varit mycket tidsödande och dessutom krävt vävnader från många fler djur. Avhandlingen kan bidra till ökad kunskap om ’’mönstrens’’ funktion i viktiga processer hos både djur och människor.

Länk till avhandlingen: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3992

Namn: Johan Ledin
Avhandlingens titel: Heparan Sulfate Biosynthesis – Clues from Knockout Mice
Institution: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Opponent: Professor John Gallagher, Medical oncology, Manchester
Disputationen äger rum: Fredagen 27 februari, kl. 9.15 i C10:301, BMC.

Kontaktinformation
Johan Ledin kan nås på 018-471 4644 eller via e-post Johan.Ledin@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera