Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2004

Kvalitet lönar sig

Att kvalitetsutmärkelser är till fördel för konsumenterna vet vi – men företagen då? Henrik Eriksson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, kan konstatera att kvalitetsarbete också gynnar företagen.De organisationer som fått utmärkelser lyckas bättre än konkurrenter och så kallade branschindex, också räknat i kronor och ören.

17 vinstdrivande företag som alla arbetat intensivt med kvalitet och därigenom också fått kvalitetsutmärkelser har studerats av doktoranden Henrik Eriksson vid Luleå tekniska universitet. Han ville veta om kvalitetsarbete verkligen lönar sig.

I sin doktorsavhandling “Organisational value of participating in quality award processes” kan Henrik Eriksson konstatera att företag som fått kvalitetsutmärkelser har lyckats bättre än både sina konkurrenter och branschindex.
Dessa företag har framför allt en klart bättre utveckling av omsättning, antal anställda, vinstmarginal och avkastning på kapital.

Henrik Eriksson har också hittat nackdelar med ett aktivt kvalitetsarbete. Den främsta är att det är tids- och resurskrävande. Modellerna som användes för att beskriva verksamheten ses som omständliga och byråkratiska och kritik riktas mot organisationen Institutet för kvalitetsutveckling som administrerade Utmärkelsen svensk kvalitet (USK).
Trots detta ser de kvalitetsinriktade företagen fler fördelar än nackdelar med sitt kvalitetsarbete.

Henrik Eriksson tog sin civilingenjörsexamen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och har tidigare varit anställd vid Procera Sandvik, också det i Stockholm.
Fredagen den 27 februari disputerar han vid Luleå tekniska universitet med ovanstående doktorsavhandling.

Upplysningar: Henrik Eriksson, tel. 0920-49 17 20, 0730-23 74 57 henrik.eriksson@ies.luth.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-214 71 73, sofia.eriksson@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera