Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2004

Alkoholistvårdens historia

I en ny studie undersöks fyra svenska tvångsvårdsanstalter under perioden 1940 – 1981.

Genom Sveriges första alkoholistlag möjliggjordes 1916 tvångsvård av alkoholmissbrukare. Lagen var sedan i stora delar oförändrad fram till 1981, men behandlingen på anstalterna genomgick desto större förändringar. I sin doktorsavhandling undersöker Johan Edman, Historiska institutionen vid Stockholms universitet, fyra svenska tvångsvårdsanstalter under perioden 1940 – 1981. Han har undersökt hur tvångsvården av alkoholmissbrukare bedrevs och hur vården påverkades av de rådande föreställningarna om alkoholmissbrukets orsaker, konsekvenser och eventuella lösning.

Vid periodens början var inställningen till alkoholmissbruket moraliserande och skulden för missbruket lades på individen. Vid periodens slut var inställningen psykologiserande samtidigt som skulden förlades till samhället. Detta innebär dock inte att behandlingen på anstalterna alltid förändrades i motsvarande grad. Johan Edman visar hur definitionen av vad som är en alkoholmissbrukare hela tiden har varit nära förknippad med klass och kön på ett sätt som i allra högsta grad har kommit att prägla både intagningen och behandlingen på anstalterna.

Alkoholistvårdens historia visar sammanfattningsvis att gravt alkoholmissbruk inte nödvändigtvis eller främst måste betraktas som ett problem som har att göra med individens relation till alkoholen. Andra problemformuleringar har gällt individens relation till arbetslivet, familjen, sexualmoralen, genusordningen eller det kapitalistiska samhället. Problemet har famnats som ett arbetar- och fattigdomsproblem, ett familje- och våldsproblem, ett medicinskt problem eller ett symtom på samhälleliga problem. Orsakerna har sökts i individernas karaktär, uppfostran, själsliv, ämnesomsättning, arvsmassa, socioekonomiska miljö, kön och familjesituation.

Lösningen har varit arbete, kafferep, mediciner, psykoterapi, demokrati, ackordslön, ingen lön, samvård eller isoleringsstraff. Alkoholen har varit en underordnad faktor i problemformuleringen som låtit sig kopplas – som orsak eller verkan – till mer övergripande frågor.

Doktorsavhandlingens titel: Torken. Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981
Disputationen äger rum fredagen den 27 februari i hörsal 8, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är fil.dr Kerstin Stenius, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet.

Johan Edman kan nås på telefon 08-674 71 06 (Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post johan.edman@historia.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera