Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2004

Kvinnor får mindre internutbildning

Kvinnor får mindre internutbildning på jobbet än män. Deras inkomster efter genomgången internutbildning ökar inte heller på samma sätt som för män. En anledning till detta kan vara att kvinnor inte befordras i samma utsträckning som män.

Detta visas i en avhandling av Marie Evertsson vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

När internutbildningen delas upp i olika sorters utbildning visar det sig att män oftare än kvinnor får bred internutbildning som är användbar på hela arbetsmarknaden. Män får också oftare internutbildning som ökar avancemangsmöjligheterna. Skillnaden mellan kvinnor och män i såväl internutbildning som inkomst kvarstår när hänsyn tagits till förekomsten av små barn, arbetslivserfarenhet, utbildning och social klass. Detta visar att könsskillnaderna inte kan förklaras av att kvinnor (framför allt de med små barn) mer sällan är villiga att delta i internutbildning än män. Resultaten talar för att ansvaret för könsskillnaderna i internutbildning i huvudsak vilar på arbetsgivarna. Anledningen kan vara att arbetsgivare förväntar sig att kvinnor tar större ansvar för hem och barn och att de därför inte vågar satsa på kvinnor i samma utsträckning som män. Fördomar om kvinnors lämplighet på högre poster kan också spela in.

Marie Evertsson har i sin avhandling studerat könsskillnader i hemmet och på arbetsmarknaden. Könsskillnader i barns och vuxnas fördelning av hushållsarbetet behandlas i avhandlingens första två kapitel. I det tredje kapitlet länkas privatlivet och arbetslivet när yrkesmobilitet efter en separation är i fokus. Här visar det sig att kvinnors chanser att byta till ett jobb av högre yrkesprestige ökar efter en separation. För män är istället risken att behöva byta till ett jobb av lägre prestige större efter en separation. I den fjärde och avslutande artikeln som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Sociological Review (Vol. 20, No.1) studeras könsskillnader i internutbildningsmöjligheter och inkomstökningar efter genomgången internutbildning.

Doktorsavhandlingens titel: Facets of Gender. Analyses of the Family and the Labour Market.

Disputationen äger rum fredagen den 20 februari kl. 13.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Paula England, Northwestern University, USA.

Marie Evertsson kan nås på telefon 08-16 26 38 (Institutet för social forskning, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), eller via e-post marie.evertsson@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera